Ömerköy Kaplıcası

Ömerköy Kaplıcası, Susurluk’un 15 kilometre güneybatısında, Ömerköy’dedir. Köyün kuzey yönünde, 2 kilometre uzaklıktadır. Buraya, karayolunun yanı sıra demiryoluyla da ulaşma olanakları mevcuttur.

Sodyum sülfat ve kalsiyum bikarbonat içeren madeni az bir sudur. Temperatürü 31.5°C, radyoaktivitesi 75 eman, pH değeri 6.67’dir. Banyo tedavisinden; ruhsal yorgunluğu olanlar, nekahat dönemi geçirenler, sinirli nevrastenik kimseler faydalanırlar. Şifalı suyun radyoaktivitesi yüksek olduğundan, özellikle sinir sistemi üzerindeki etkisi önemlidir. Tıbbi ve teknik özellikleri Kepekler Ilıcası ile benzerlik gösterir.

Ömerköy Kaplıcası’nın tedavi kısmı; bir genel havuz ile sıra banyolardan ibarettir. Sosyal tesisleri yeterli düzeydedir. Ayrıca, pansiyon olarak kullanılan tek odalı küçük evler vardır. Yazın halk, genellikle çadır kurmak suretiyle kaplıcadan yararlanmayı tercih eder. Anadolu’nun birçok yöresinde olduğu gibi, bu tür tesisleşmemiş kaplıcalardan ancak yörenin insanı yararlanmaktadır.

Kepekler Kaplıcası ve Çamur Suyu

Kepekler Kaplıcası ve Çamur Suyu, Susurluk ilçesinin 20 kilometre kuzeyinde, Göbel bucağına bağlı, eski adı Kepekler olan Ilıcaoba köyündedir. İlçenin en önemli şifalı su kaynaklarından birisidir. Kaplıca alanında Cenevizlilerden kalma eski yıkıntıların bulunması, kaplıcanın ilk kez Cenevizliler tarafından işletildiği kanısını uyandırmaktadır.

Kepekler Kaplıcası ve Çamur Suyu; madeni az ılıca ve içmeler grubuna dahildir. Kaplıca hamamında kullanılan şifalı su; sodyum bikarbonattı, klorürlü ve radonludur. Bu suyun çıktığı yer ‘Açık Kaynak’ diye anılır. Temperatürü 62°C, pH değeri 6.52, radyoaktivitesi ise 5438 Pci/lt=54 emandır. Çamur Suyu ise ayrı bir kaynaktan çıkar. Temperatürü 4152°C, pH değeri 7.1, radyoaktivitesi 20 emandır. Yüksek ısı ve içerdikleri bol miktardaki radyoaktif gaz emanasyonuyla dış uygulamalarda değerlendirilmesi gereken kıymetli bir sudur.

Banyo tedavisi; romatizma, nevralji, nevrit, polinevrit, felçler ve ankilozlar ile kadın hastalıklarında, çamur tedavisi ise; bütün romatizma çeşitleri, nevralji, nevrit, polinevrit, çocuk felçleri, kırıkçıkıklardan sonraki hareketsizliklerde, artritli hastalarda ve kadın hastalıklarında tavsiye edilmektedir.

Kepekler kaynak suyu; radyoaktif, çok sıcak ve litrede 2 gram kadar mineralizasyon içeren tuzlu bikarbonatlı, kalevi bir maden suyudur. Dış uygulamalar yoluyla kullanıldığında, suyun sıcaklığı ve radyoaktivitesi etkin unsur olarak dikkati çeker. Bilhassa bol radyoaktif emanasyonlar, üst solunum yollarından organizmaya girerek iç salgı bezleri üzerinde uzun zaman sürecek kalıcı bir etki gösterirler. Kanda birikmiş ürik asit miktarı üzerinde etkili olacağından, gutlu hastaların sükûn devresinde ‘iki kriz arasında’ tavsiye edilebilir. Radyoaktivitenin ve sıcaklığın aynı zamanda ağrı dindirici tesirleri bilinmektedir. Şu halde, romatizmal sendromlarda, kırık sekellerinde ve lokomotör sistem üzerinde yapılan cerrahi müdahalelerden sonra görülen ağrılı hareket güçlüklerinde, ke. za kronik ağrılı iltihaplı kadın hastalıklarında ve yine kronik ağrılı bazı kalın bağırsak sendromlarında önerilmesi gereken bir sudur. Bu suların ilginç bir yanı da, çamur uygulamalarına elverişli olmasıdır. Su ve çamur banyosu bir arada yapılabilmektedir. Hafif sodyum klorürlü bir suyla oluşan ve ‘Moor’ türüne yakın olan çamurun gerçek bileşimi ve içerdiği organik ve inorganik maddelerin zenginliği hakkında detaylı bir bilgimiz bulunmamakla birlikte, çamurda kuvvetli bir radyoaktif oranı olduğu kesindir. Şu halde, birçok ağrılı hastalıklarda, bazen genel banyo tarzında, bazen de daha geniş lokal uygulamalar halinde bu unsurdan istifade etmek düşünülebilir. Çamurlar ısıyı çok daha uzun süre taşırlar. Aynı zamanda, içlerinde bulunan organik maddelerden bazılarında ostrejen ‘hormonal’ etki görülür. Bu maddeler deri aracılığıyla vücuda geçebildiklerinden hormonal etki gayet açık olarak dikkati çeker. Radyoaktivite, bir yandan organizmada iç salgı sistemini uyarırken, diğer taraftan çamurun bileşiminde oluşan hormonlar deriden geçmek suretiyle bir ilaç etkisi gösterirler.

Kaplıcada, genel tedavi havuzlarıyla birlikte, çamur banyolarının rahatlıkla yapılması için etrafı çevrili küçük havuzlar da bulunmaktadır. Konaklama için, yatak kapasitesi 200’ü geçen bir otel ve yardımcı sosyal tesisler vardır. Ayrıca, tek kişilik barakalarda ve sezon boyunca kurulan çadırlarda da kalmak mümkündür.

Yıldızköy Kaplıcası

Yıldızköy Kaplıcası, Susurluk’un 9 kilometre güneyinde, Yıldızköy’dedir. Balıkesir karayolundan Ömerköy’de ayrılan ve DemirkapıBabaköy üzerinden ulaşılan bir yolla gidilir. Kaplıca köyün kuzeyine düşer. ‘Yıldız Dağ Kaplıcası’ da denir. Suyu; sülfatlı ‘acı’ ve sodalı sıcak maden suları grubuna dahildir. Banyo tedavisi; başta nevralji olmak üzere sinir hastalıkları ve kalpdamar hastalıkları üzerinde etkilidir. Ayrıca, mide, bağırsak, karaciğer, safra kesesi rahatsızlıklarında, beslenme bozukluklarında yararlı bir sudur. Suyun sıcak olması, romatizmalı hastalar üzerinde rahatlatıcı bir etki yaratır.

Dağ Kaplıcası

Dağ Kaplıcası, İlçe merkezinin güneydoğusunda, Çatalbatan bölgesindedir. Mide rahatsızlıklarını gideren, cilt hastalıklarına iyi gelen bir kaplıcadır.

Gökçedere Kaplıcası

Gökçedere Kaplıcası, İlçe merkezinin 12 kilometre güneybatısında, Gökçedere köyündedir. Sodalı, oligometalik maden suları kapsamındadır. Banyo tedavisi; kadın ve romatizmal hastalıklara iyi gelir. İçimi halinde ise, mide ve bağırsak rahatsızlıklarını giderir.

Hamam Kaplıcası

Hamam Kaplıcası, Manyas’ın batısında, Çıngırlı köyündedir. Cilt hastalıklarına iyi gelen bir suyu vardır.

Manyas Ilıcası

İlçedeki “bir diğer şifalı kaynak da, ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Manyas Ilıcası’dır. Bu ılıcada şifalı su kumdan kaynar. Bu nedenle ‘Manyas Kum Ilıcası’ diye de anılır. Basit tesislerin yer aldığı ılıcadan banyo uygulaması yoluyla şifa aranır. Suyu cilt hastalıklarına yararlıdır.

Sarı Su Kaplıcası

Sarı Su Kaplıcası, Dursunbey’in doğusundadır. Deri ve iç hastalıklarına iyi gelen bir kaplıcadır.