Çatak Kaplıcası

Bolu’nun Göynük ilçesinde bulunan Çatak Kaplıcası da tanınmış bir şifalı su kaynağıdır. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta, Çatak köyü yakınlarındadır. Oligometalik bir sudur. Siyatik ve romatizmaya iyi gelir, adale ağrılarına son verir. Felç hallerinde, özellikle çocuk felci vakalarında olumlu etkisi olan bir kaplıcadır. Ayrıca, içme tarzı uygulamayla mide ve bağırsak rahatsızlıkları giderilir.

Seben Kaplıcaları

Seben Kaplıcaları, İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktadır. Aladağlar’ın eteklerinde yer alan bu kaplıcalar, Osmanlı döneminden bu yana kullanıla gelmiş birer şifa merkezidir.

Buradaki iki kaynaktan 44°C sıcaklıkta fışkıran şifalı sular, birçok hastalığa deva olmaktadır. Otel, motel, lokanta ve dinlenme tesislerinin yeterli düzeyde olduğu Seben Kaplıcalarına yurt içinden büyük ilgi vardır.

Ravlı ‘Pavlı’ Kaplıcası

Ravlı ‘Pavlı’ Kaplıcası, Aynı yörede bulunan bir diğer kaplıcadır. Kesenözü köyü yakınlarındadır. Suyunun cilt hastalıklarına iyi geldiği bildirilmektedir.

Bağlım ‘Bağlımı’ Kaplıcaları

Bağlım ‘Bağlımı’ Kaplıcaları: Seben’e 15 kilometre uzaklıkta, ilçenin güneyine düşen Kesenözü köyündedir. Kaplıcanın bulunduğu vadide, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Kaplıcanın çevresi dağ ve kış sporlarına uygun bir yer olduğundan, kış aylarında ulaşmak çok zordur. Kaplıca olanaklarından ancak yaz aylarında yararlanılır.

Sarıot Kaplıcaları

Sarıot Kaplıcaları, Mudurnu’nun 30 kilometre kuzeyinde, Sarıot köyündedir. ‘Sarot Kaplıcası’ diye de bilinir. Kaplıca civarında, Roma ve Bizans dönemlerine ait hamam yıkıntıları bulunmaktadır. Sodyum ve kalsiyum sülfatlı, sıcak maden suları grubuna dahildir. Bileşiminde bir miktar kükürt de vardır.

Sarıot Kaplıcaları suyunun sıcaklığı 60°C olup, romatizmal hastalıklara, nevralji ve kadın hastalıklarına iyi gelir. Romatizma ağrılarını dindirir, içilmesi halinde; kalpdamar, karaciğer, safra kesesi ve beslenme bozukluklarına yararlı bir sudur.

Çevresi ağaçlıklı olan kaplıca, tesis yönünden ihtiyacı karşılayacak düzeydedir. Sosyal imkânları ve çadır kurmaya uygun alanları vardır.

Babas Kaplıcaları

Babas Kaplıcaları: Mudurnu’nun 2 kilometre güneydoğusundadır. ‘Kocababas Kaplıcaları’ diye de anılmaktadır. Kaplıcanın; Yukarı Kocababas ve Aşağı Kocababas diye adlandırılan iki kaynağı vardır.

a) Yukarı Kocababas; sodalı sıcak maden suları grubuna dahil, toprak kalevili bikarbonatlı bir sudur. Bileşiminde sodyum ve kalsiyum hakimiyeti görülür. Litrede 387 mg/lt oranında karbondioksit içerir.

b) Aşağı Kocababas; bu kaynak diğerinden biraz daha güneydedir. ‘Hayat Kaplıcası’ diye de bilinir. İzotermal ve karbondioksitlidir. Litrede 333 mg/lt oranında karbondioksit içermektedir.

Babas Kaplıcalan’nın temperatürü 35°C’dir. Banyo tedavisi; cilt ve romatizma hastalıklarına, felçli ve nevratik hastalara yararlıdır. İçme tedavisi ise; mide, bağırsak, karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarının giderilmesinde önemli rol oynar. Bünyeye zindelik kazandırır.

Türkiye’nin dört bir köşesinden pek çok ziyaretçinin geldiği bu kaplıcalar tesis yönünden zengindir. Her türlü ihtiyaca cevap verecek konaklama ve sosyal imkânlar sunar. Yoğun talebi karşılamak için, sezon sırasında kaplıca alanına çadır kurulmaktadır.

Mudurnu Kaplıcalar

Mudurnu Kaplıcaları, İlçe merkezinde bulunan, aynen Bolu Kaplıcalarında olduğu gibi, bir grup kaplıcanın bir arada bulunduğu termal bir merkezdir.

Küçük Kaplıca

Küçük Kaplıca: Büyük Kaplıca ile benzer özellikler gösterir. Suyu, karbondioksitli, toprak kalevili, sülfatlı, bikarbonatlı, radyoaktif, hipertermal ve hipotonik bir sudur. Çok az miktar da demir içerir. Onun da, Doğu ve Batı kaynağı olmak üzere iki kaynağı vardır. Temperatürü 4344°C, Doğu. kaynağının radyoaktivitesi 7.67, Batı kaynağının ise 15.95 emandır. pH değerleri 5.82 ilâ 6.36 arasında değişkenlik gösterir. Doğu kaynağındaki 714 mg/lt.lik karbondioksit oranı, Batı kaynağında biraz daha fazla, 784 mg/lt.dir.

Tedavi bölümü; bir adet tedavi havuzu ile otuz üç adet sıra banyodan ibarettir. Konaklama olanakları kısıtlıdır. 18 odada ihtiyaca cevap verilmeye çalışılmaktadır. Ancak, artan yoğun talep karşısında, diğer termal tesislerde olduğu gibi, burada da genişletme ve restorasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Bolu kaplıcaları; romatizma, nevralji, nevrit, polinevrit, siyatik ve kadın hastalıkları için önerilmektedir. İçme olarak pek kullanılmasa da, kalsiyum sülfat ve bikarbonat içerdiğinden diüretik etki gösterir. Miktar arttırılırsa (7501000 gram) daha fazla idrar atımıyla karşılaşılır. İlk saatlerde açık renkte olan idrar, sonradan koyulaşır ve kap içinde tortu bırakır. 24 saatte atılan tuz miktarı, ilk 15 gün içinde daha çoktur.

Karbondioksitli olan bu toprak kalevili. acı bikarbonatlı sular; içme tarzında kullanıldığında, özellikle karaciğer ve safra kesesi üzerinde yumuşak bir etki oluşturur. Fakat, suyun içme olarak asıl değerlendirilmesi gereken hastalık grubu böbrek rahatsızlıklarıdır. Bilhassa böbreğin ve idrar yollarının bazı iltihaplı durumlarında, taş oluşumunda ve fonksiyonel hastalıklarda değerlendirilebilirler. Dış uygulamalar bakımından bu sıcak suların sedatif etkilerinin yanında, dolaşım sistemi üzerinde meydana getirecekleri etki de göz önünde tutulmalıdır. Şu halde, bu sular bir taraftan karaciğerin, safra yollarının ve böbreklerin işleyişine etki edecektir demektir. Bir taraftan kanın bileşimini dengeli hale sokarken, diğer taraftan dış uygulamalar yoluyla periferik dolaşımı düzenleyeceklerdir. Bu sular aynı zamanda radyoaktif olduğundan, karbondioksit gazıyla birlikte inhalasyon uygulaması suretiyle de değerlendirilebilirler. Nitekim, üst solunum yollarının ve akciğerlerin sedatif etki beklenen rahatsızlıklarında, inhalasyon yöntemi etkili olacaktır. Suların az miktar demir içermesi, lokal ve genel endikasyona farklı bir özellik kazandırır. Kaplıca suyundan; sindirim, diyabet, guatr, kısırlık, diş çürümesi, nefes darlığı, astım gibi spesifik hastalıkların tedavisinde de yararlanılmaktadır.

Bolu Kaplıcalarımın denizden olan yüksekliği, tedavide ayrı bir etken olarak rol oynar. Yakınında bulunan Gölcük Gölü ve diğer doğal güzellikler, sağlık turizmi bakımından değerlendirilmesi gereken unsurlardır. İklim koşulları dikkate alınacak olursa, bölgenin çok yönlü ve gayet zengin olanaklara sahip bulunduğu görülecektir.

Büyük Kaplıca

Büyük Kaplıca: Madeni az ılıca ve içmeler grubunda incelenen kaplıca suyu, Doğu ve Batı kaynağı olmak üzere iki ayrı yerden kaynamaktadır. Kalsiyum bikarbonat, sülfat, magnezyum ve karbondioksit içermektedir. Batı kaynağındaki radyoaktivite oranı, yöredeki diğer kaynaklara göre çok fazladır.

Kaplıcanın hipertermal ve hipotonik olan suyunun temperatürü 4244°C’dir. Doğu kaynağının radyoaktivitesi 6.26, Batı kaynağının radyoaktivitesi ise 114.28 emandır. Her iki kaynağın pH değerleri 5.82 ilâ 6.36 arasında değişmektedir. Ayrıca, Batı kaynağındaki 251 mg/It.lik karbondioksit oranı, Doğu kaynağında biraz daha fazla, 313 mg/It.dir. Büyük Kaplıca’nın suyu, Bolu Termal Otel bünyesinde değerlendirilmektedir.