Gelingeldi Çermiği

Erzurum ilinde bulunan Gelingeldi Çermiği, karaciğer ve safra yolu hastalıklarına, bağırsakların düzenli çalışmasına etki eden şifalı özellikleriyle dikkati çeken bir şifalı kaplıcadır.

Meman Kaplıcası

Erzurum ilinde bulunan Meman Kaplıcası, karaciğer ve safra yolu hastalıklarına, bağırsakların düzenli çalışmasına etki eden şifalı özellikleriyle dikkati çeken bir şifalı kaplıcadır.

Hölenk Kaplıcası

Erzurum ilinde bulunan Hölenk Kaplıcası, karaciğer ve safra yolu hastalıklarına, bağırsakların düzenli çalışmasına etki eden şifalı özellikleriyle dikkati çeken bir şifalı kaplıcadır.

Pasinler Kaplıcası

Erzurum’un eski adı Hasankale olan, il merkezine 39 kilometre uzaklıktaki Pasinler ilçesi ise, Pasinler Kaplıcası’yla tanınmıştır. ‘Hasankale Ilıcası’ diye anıldığı da olur. Pasinler; deniz seviyesinden 1690 metre yükseklikte, yeşillikler içinde şirin bir ilçedir. Tarihi ve turistik önemi haiz birçok değerin yanı sıra, şifalı kaplıcalarıyla da ün yapmıştır.

Kaplıca; kale ve tren istasyonu karşısında, Hasankale Çayı’nın kenarmdadır. 1536 yılında, Dulkadiroğlu soyundan Erzurum Sancak Beyi Mehmet Han Paşa (Öl. 1569) ile kardeşi Mirza Ali Paşa tarafından yenilenmiş, 1749 yılında onarılmıştır. ‘Büyük Çermik’ ve ‘Küçük Çermik’ diye iki bölümdür. Büyük Çermik kubbeli olup, ortada büyük bir havuzu vardır. Giriş kapısının üzerinde, hicri 1163 ‘miladî 1749’ tarihli, mermerden yapılmış dört satırlık onarım yazıtı ile kapı kemeri üzerinde, hicri 793 ‘miladî 1391’ tarihli, nesih tarzı yazıyla yazılmış orijinal yapım yazıtı yer almaktadır. Soyunma yerlerinin üst kısımları kabartma halde ağaç, yaprak ve kuş motifleriyle süslenmiştir.

Kaplıca kaynağının sıcaklığı 40-41°C, radyoaktivitesi 70 eman, pH değeri 6.65’dir. Sodyum bikarbonatlı, klorürlü, radonlu ve karbondioksitlidir. Suyu içilebilir niteliktedir. İçme kürleri; hipostenik mideler, lenfatik ve anemik hastalar için faydalıdır. Hafif diüretik etki gösteren suyunda yapılacak banyo kürleri ise; romatizma, nevrit, nevralji ve kadın hastalıklarında, eklem kireçlenmelerinde, sinirkas yorgunluklarının giderilmesinde ve diğer sinir hastalıklarının tedavisinde çok iyi sonuçlar verir. Havuza girildiğinde, dipten gelen sıcak suyla birlikte köpük halinde yükselen karbondioksit taneciklerinin yaptığı etki, özellikle nevraljili hastaların ağrılarının çabuk geçmesine yardımcı olur.

Kaplıcada; biri çocuklar için olmak üzere iki adet genel havuz, dört adet sıra ve yedi adet özel banyo bulunmaktadır. Erkekler kısmındaki havuz çok derin olup, kaynağın üzerine yapılmış ve bir adam boyu derinliğine ızgara döşenmiştir. 72 yataklı bir otelle 26 yataklı bir motel, diğer yardımcı tesislerle birlikte konaklama ihtiyaçlarını gidermektedir. Kaplıcanın ilçe rnerkezinde bulunması, her türlü gereksinimlerin karşılanmasında kolaylık sağlamaktadır.

Ilıca Kaplıcası

Ilıca Kaplıcası ise; Erzurum’un 15 kilometre batısında, Ilıca ilçesindedir. Eski konumuna izafeten ‘Ilıcaköy Kaplıcası’ da denir. Sodyum bikarbonattı, demirli ve hidrokarbonlu bir sudur. Bu analiz, dünyanın ender sularında bulunan bitüm ve hidrokarbonun, aynen Fransa’da, Kafkaslar’da, A.B.D. ve Çin’deki ünlü kaplıcalarda tespit edilen özelliklere sahip olduğu sonucunu doğurmuştur.

Kaplıca kaynağının sıcaklığı 38°C, pH değeri 6.6, radyoaktivitesi 100 emandır. İçme olarak pek faydalanılmayan bu değerli suyun banyo tedavisi; beslenme bozukluklarına, romatizma ve nevraljili hastalara çok iyi gelir. Özellikle, beslenme bozukluklarına bağlı cilt hastalıklarında ve diğer deri hastalıklarında önerilmeye değer bir sudur.

Yeterli seviyede sosyal tesisin bulunduğu kaplıca alanında; üç adet genel tedavi havuzuyla çok sayıda özel banyo bulunur. 42 yataklı bir otel ile 20 adet bağımsız evden oluşan konaklama olanakları, bu konudaki talepleri karşılayacak düzeydedir.

Hamzan Kaplıcası

Hamzan Kaplıcası, Erzurum ili Tekman ilçesinde bulunan yöre halkı tarafından rağbet gören şifalı bir kaplıcadır.

Gökçeoğlan Kaplıcası

Gökçeoğlan Kaplıcası, Erzurum ili Tekman ilçesinde bulunan yöre halkı tarafından rağbet gören şifalı bir kaplıcadır.

Kiğı Kaplıcası

Kiğı Kaplıcası, Erzurum ili Tekman ilçesinde bulunan yöre halkı tarafından rağbet gören şifalı bir kaplıcadır.