Ilıca Kaplıcası

Ilıca Kaplıcası ise; Erzurum’un 15 kilometre batısında, Ilıca ilçesindedir. Eski konumuna izafeten ‘Ilıcaköy Kaplıcası’ da denir. Sodyum bikarbonattı, demirli ve hidrokarbonlu bir sudur. Bu analiz, dünyanın ender sularında bulunan bitüm ve hidrokarbonun, aynen Fransa’da, Kafkaslar’da, A.B.D. ve Çin’deki ünlü kaplıcalarda tespit edilen özelliklere sahip olduğu sonucunu doğurmuştur.

Kaplıca kaynağının sıcaklığı 38°C, pH değeri 6.6, radyoaktivitesi 100 emandır. İçme olarak pek faydalanılmayan bu değerli suyun banyo tedavisi; beslenme bozukluklarına, romatizma ve nevraljili hastalara çok iyi gelir. Özellikle, beslenme bozukluklarına bağlı cilt hastalıklarında ve diğer deri hastalıklarında önerilmeye değer bir sudur.

Yeterli seviyede sosyal tesisin bulunduğu kaplıca alanında; üç adet genel tedavi havuzuyla çok sayıda özel banyo bulunur. 42 yataklı bir otel ile 20 adet bağımsız evden oluşan konaklama olanakları, bu konudaki talepleri karşılayacak düzeydedir.

Buna da bakın:  Hesta Kaplıcası
Comments are closed.