Demirtaş Kaplıcası

Demirtaş Kaplıcası, Aynı bölgede bulunan bir diğer kaplıca da Demirtaş Kaplıcası’dır. Suyunun birçok hastalığa iyi gelmesi nedeniyle ziyaretçisi fazla olan bir kaplıcadır.

Tekke Kaplıcası

Tekke Kaplıcası, Bölgedeki ikinci kaplıcadır. Kabaağaç köyünün 3 kilometre güneyindeki Tekke köyündedir.

Ortakçı Kaplıcası

Aydın’m Kuyucak ilçesi Çubukdağ bucağına bağlı Ortakçı köyündeki Ortakçı Kaplıcası da, ilin önemli şifa kaynaklarından biridir. Kaplıcaya, NazilliKuyucak yolundan ayrılan 4 kilometrelik bir yolla ulaşılır. İlçeye olan uzaklığı 22 kilometredir. ‘Çubukdağ Kaplıcası’ da denir.

Sodyum ve kalsiyum sülfath, bikarbonatlı sular grubuna dahildir. Üç kaynağı bulunan suyun Ortakçı Köyü Kaynağı; sodyum bikarbonatlı, sülfath, kalsiyumlu, Hamam Girişi Kaynağı; ek olarak radonlu, Hamam Çıkışı Kaynağı ise; sodyum bikarbonatlısülfatlıdır.

Kaynak suyunun hamam girişinde temperatürü 52°C, radyoaktivitesi 47 eman, pH değeri 6.95, çıkış kaynağında temperatürü 74°C, pH değeri 7.2’dir. Köy suyunun radyoaktivitesi 12 eman, pH değeri ise 7.2’dir.

Banyo tedavisi; romatizma, nevralji, nevrit ve kadın hastalıkları için tavsiye edilir. Bu bölgenin her üç kaynağının suları totalmineralizasyonu düşük olup, oligometalik, bikarbonatlı, alkali ve toprak alkali, hipertermal maden suları grubuna girer. Hamam suyunda ayrıca dikkate değer miktarda radon bulunmaktadır. İçme kürleri tarzında kullanıldığında; özellikle karaciğer, safra kesesi ve metabolizma faaliyetleri üzerinde hafif bir etki meydana getirmeleri beklenir. Şişelenmeleri halinde, yapay yoldan karbondioksit ilave edilirse sofra suyu olarak da kullanılabilir. Mineralizasyonlarının düşük olması nedeniyle, suyun sülfat bileşimi böbrek fonksiyonları üzerinde sedatif bir etki yaratacaktır. Diürezi arttırmak için kullanılan bu sular, asit ortamda gelişen böbrek taşlarının önlenmesi ve vücudun metabolizma artıklarından temizlenmesi bakımından da değerlendirilebilir.

Kaplıcadaki tedavi tesisleri, birkaç genel havuz ile sıra banyolardan ibarettir. 50 civarında bağımsız evle, 20 odalı bir otel konaklama ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Toplam 150 civarında olan yatak sayısı yetmediği takdirde, köydeki evler pansiyon olarak kullanılmaktadır. Kaplıca alanına, yaz mevsiminde çadır da kurmak mümkündür.

Ilıkça Kaplıcası

Ilıkça Kaplıcası, Söke’nin Kemer köyündedir. Cilt hastalıklarına iyi gelen şifalı bir su kaynağıdır.

Çıban Kaplıcası

Çıban Kaplıcası, İlçenin güneydoğusunda, Söke yolu üzerindedir. Yavansu Kaplıcası’nın yanındadır. Aslında çamur banyosudur. Özellikle çıbanları iyileştirmede yararlı olduğu için bu adı almıştır. Cilt hastalıklarına iyi gelir. Çok eski çağlardan beri güzellik amacıyla kullanılmaktadır. ‘Venüs Çamuru’ diye de anılır.

Kuşadası İçmelerimi, yeniden düzenlenen kaynak durumuna göre, öncelikle Eski İçme ve Yeni İçme olarak ikiye ayırmak, daha sonra Yeni Içme’yi, tıbbiteknik özellikleri benzerlik gösteren üç ayrı içme halinde incelemek gerekir.

Kuşadası’nın güneyinde kalan ve denize daha yakın konumdaki içme, Güzelçamlı îçmesi’dir ve aynı isimli plajın kuzey ucundaki kayaların dibinden çıkmaktadır. Bromürlü, karbondioksitli ve tuzlu bir sudur. Diğer bir kaynak, Sümerbank Kampı’nın yanındadır. Buna Kemerli İçmesi adı verilmektedir. Bir üçüncü kaynak da, kamp havuzunun deniz tarafında, Tusan Motel’e 300 metre uzaklıkta yer almaktadır. Buraya da 31’ler İçmesi ya da ‘Açık Kaynak’ denilmektedir. Her üç kaynak da radyoaktiftir.

Yavansu Kaplıcası

Yavansu Kaplıcası, Söke yolu üzerindedir. Hareket sistemindeki ağrı ve tutukluklara, romatizmal ağrılara ve diğer ağrılı hastalıklara iyi gelen bir suyu vardır. Konaklama tesisi bulunmamaktadır. Ziyaretçiler ilçe merkezinde konaklarlar.

Kızıldere Ilıcası

Aydın-Denizli il sınırları yakınında Kızıldere Ilıcası bulunmaktadır. Anayolun hemen kenarında, yolun güney tarafındadır. Ilıcanın karayolu üzerinde olması ulaşımı kolaylaştırmıştır.

Kızıldere Ilıcası’nın suyu, ılıcaya 3 kilometre uzaklıktan gelmektedir. Sodyum bikarbonatlısülfatlı sular grubuna dahildir. Temperatürü 5455°C, radyoaktivitesi 0.45 eman, pH değeri 7.8’dir. Banyo tedavisi; sinirlilik, ruhsal yorgunluk ve ateşli hastalıklardan sonraki nekahat hallerinde yararlıdır.

Kaplıca suları total olarak litrede 4 gramın üstünde mineral taşımaktadır. Bileşimlerinde hâkim anyonlar bikarbonat ve sülfat, bunları karşılayan katyon ise sodyumdur. Şu halde, acı bikarbonatlı alkalik sular grubuna girerler. Mineralizasyonlarının fazla olması nedeniyle, az miktarda içilmeleri halinde bile, özellikle içme kürleri yemeklerden yarım saat önce 50100 santimetreküp miktarında alındığında, karaciğer ve safra kesesi üzerinde olumlu etki yaratır. Safra salgısını arttırdıkları ve hepatitlerin gerisinde kalan fonksiyonel işlemleri düzenledikleri gibi, sindirim sistemine dış ve iç salgı yapan dokularının faaliyetini kamçılar. Özellikle pankreas üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle, diyabette olduğu gibi gut ve şişmanlığın çeşitli semptomlarında da geçerli bir yardımcı tedavi şekli olarak değerlendirilebilir. Kanda yedek alkali ve asitbaz dengesi üzerinde regülatör etki yaratır. Banyo gibi dış uygulamalarda, sıcaklığına bağlı olarak sedatif bir etki görülür. Bu bakımdan, bir taraftan lokomotör sistemin ağrılı sendromlarında kullanılırken, diğer taraftan da içme kürlerindeki etkileri göz önüne alınarak, özellikle batının ağrılı sendromlarında ve kolitik spastik ağrıların yatıştırılmasında değerlendirilebilir.

Kaplıcanın kadın ve erkeklere mahsus iki ayrı tedavi havuzunun yanı sıra, çok sayıda havuzlu özel banyosu da vardır. Toplam yatak kapasitesi 100 civarındaki bir otel, konaklama ihtiyacına cevap vermeye çalışmaktadır.. Yeterli sosyal tesise sahiptir.

Kızıl Ilıca

Kızıl Ilıca, Germencik ilçesinin Abdurrahman köyündedir. Suları devamlı köpüren bir ılıcadır. Suyu, özellikle deri hastalıkları için yararlıdır.

Gümüş Ilıcası

Gümüş Ilıcası, Germencik ilçesinin batısında, Gümüş Dağı’nın eteğindeki Gümüşlü köyündedir. Bu nedenle ‘Gümüşlü Kaplıca’ diye de anılır. Dört kaynaktan çıkan şifalı suyun zaman zaman kaybolması, kaynaklar üzerinde kalıcı modern tesislerin yapılmasını engellemektedir.

Sodyum bikarbonatlıklorürlü ılıca ve içmeler grubunda incelenen Gümüşlü Kaplıca’nın kadın ve erkekler hamamını besleyen sularının bileşimi; sodyum klorürlü, bikarbonatlı, kalsiyumlu ve karbondioksitlidir. Kaynakların temperatürleri 40 41°C arasında değişir. Radyoaktiviteleri 0.871.6 eman, pH değerleri 6.406.50 arasında oynamaktadır.

içme olarak kullanılmaya pek elverişli olmasa da, nutrisyon bozukluklarında banyo ile birlikte alınması yarar sağlar. Banyo tedavisi, özellikle romatizmalılarda iyi sonuçlar verir. Nevrit, nevralji ve kadın hastalıklarına da iyi gelir.

Kaynakların bileşimi birbirini andırmaktadır. Total mineralizasyon litrede 2 gramın pek az üstüne taşmaktadır. Klorobikarbonatlı alkalik sular sınıfına girer. İçlerinde bir miktar karbondioksit bulunmaktadır. İçme kürleri halinde kullanıldığında; özellikle karaciğer ve safra kesesi üzerinde, karaciğer fonksiyonlarını düzenleyici ve safra akıtıcı yönde olumlu etkileri görülür. Bu nedenle sekresyonu ve hareketi uyarmak ve düzenlemek bakımından midebağırsak sistemi üzerinde etkili bir su olarak kabul görür. Bileşimlerindeki serbest karbondioksit, içme kürleri sırasında içimi kolaylaştırır. Dış uygulamalarda, soğutma işlemine gerek göstermeyecek ideal termalitesi sedatif etki yaparken, serbest karbondioksit de vazodilatatör etkisi gösterir.

Gümüşlü Kaplıca’da; biri kadınlara ait olmak üzere dört adet tedavi havuzu bulunmaktadır. Sosyal tesisleri mevcuttur. Yine de, kaplıcaya gelenlerin çoğunluğu yiyeceklerini beraberlerinde getirmektedirler. Konaklama tesisi olarak; yan yana odalardan ibaret birkaç dizi baraka bulunmakta, sezon sırasında ise kamp çadırları kurulmaktadır.

Çamur Kaplıcası

Çamur Kaplıcası, GermencikAlangüllü yolu üzerinde, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Çam köyü yakınlarındadır. ‘Çamurlu Ilıca’da denmektedir. İki ayrı noktadan 56 göz halinde kaynayan bir sudur. Birinci kaynağın bulunduğu yerde, eski bir havuz kalıntısı yer alır. Debisi ortalama 5 It/sn’dir. İkinci kaynak ise, sazlık ve çayırlık bir arazinin ortasında olup, geniş bir bataklık halindedir. Çevresinde hiçbir tesis yoktur. Hipertermal olan kaynaklar, içerik bakımından Alangüllü kaynaklarına benzemektedir. Birinci kaynak iyodlu, ikinci kaynak ise sodyum bikarbonatlıklorürlü sular grubuna dahil olup, ek olarak demir ve karbondioksit de içerir. Birinci kaynağın temperatürü 65°C, radyoaktivitesi 5.57 eman, pH değeri 6.42’dir. İkinci kaynağın temperatürü 67.5°C, radyoaktivitesi 1.3 eman, pH değeri ise 6.97’dir.

Çamur banyosu tedavisi; romatizma, nevrit, nevralji ve kadın hastalıklarında büyük yararlar sağlar. Hastalar, suların sıcak olması nedeniyle, bu çamuru sorunlu yerlerine koymak ya da sürmek suretiyle faydalanırlar. Sazların kökleriyle karışmış bu çamur tedavide büyük önem taşır. Bu tür çamurlara ‘Moor’ adı verilir ki, dünyaca tanınmış en kaliteli çamurlardır.

Çamurlu Ilıca’nın sularının bileşimleri Alangüllü Kaplıcası’nın sularıyla aynıdır. Sadece, karbondioksit taşıyan kaynak kükürtlü hidrojen içermektedir. Sudaki klorür, bikarbonatın yarısı kadardır. Bulunan katyon ise sodyumdur. Çamurdaki bileşimin organik olup olmadığı araştırılmalı ve bu yönden de bir değerlendirilmeye gidilmelidir.

İlçe merkezinden bölgeye her zaman için ulaşım olanakları bulunsa da, Germencik kaplıcaları konaklama olanaklarından yoksundur. Hatta modern anlamda hiçbir tesis yok gibidir. Sezon sırasında yöreye bol miktarda kamp çadırı kurulmakta, seyyar yardımcı tesisler getirilmektedir. Ne yazık ki, böylesine yararlı bir kaynak gereği gibi değerlendirilememektedir.