Terziköy Kaplıcası

Terziköy Kaplıcası  Amasya-Gediksa-ray yolu yakınlarında yer alan ve modern tesisleriyle iç turiz¬me büyük katkılarda bulunan bir kaplıcadır. Terziler köyün¬de bulunması nedeniyle ‘Terziler Kaplıcası’ da denir.

Kaplıcanın tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla be¬raber, yanı başında inşa edilen otelin temel kazısı sırasında Roma dönemine ait su borularıyla M.S. 4’üncü yüzyıldan kal¬ma bakır sikkeler bulunmuştur. Bu iki önemli bulgudan hare¬ketle kaplıcanın civarı tetkik edildiğinde, bu alanda geniş çapta Roma dönemi konuşlanmasından söz etmek mümkün¬dür. Suyunun içerik itibariyle içimi kolay sulardan olması, es¬ki devirlerde de içme suyu olarak kulllanıldığı kanısını uyan¬dırmaktadır. Esas kaynağın bulunduğu yerde Osmanlılardan kalma 4×4 metre ebadında bir havuz ve basit soyunma oda¬larını ihtiva eden ahşap bir bina vardır. Eski kaplıca kısmının havuzu, daha fazla kişinin rahatlıkla istirahat edebileceği şe¬kilde genişletilerek yeniden inşa edilmiştir.

Terziköy Kaplıcası, stablen tasnife göre; sodyum bikar-bonatlı ve kalsiyumlu sular grubuna dahildir. 37°C sıcaklıkta, litresinde 0.7009 gram mineralizasyon içeren, pH değeri 6.67 ve radyoaktivitesi 4.5 eman olan hipotonik ve izotermal bir sudur.

Debisi 12-13 Lt/sn. olan kaplıca suyu; sempatik sistemi frenleyici, parasempatik sistemi uyarıcı, enzimlerin tesirini arttırıcı, humoral ve hormonal sisteme etki edici özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin halk dilindeki anlamı; erkeklik kudre¬tini arttırdığı şeklindedir ve bu nedenle de müşterisi boldur. Mide asiditesini azaltır, safra akımını çoğaltır. İdrar söktürü-cüdür. İçme kürlerinin uygulanması, kolesterin ve yağ asitle¬rinin seviyesinin düşürülmesini sağlar. Ayrıca diyabet hasta¬larında pankreas üzerinde baskı yaparak kan şekerini düşü¬rür. Çok geniş endikasyon alanı içinde, romatizmal felçler, mide-bağırsak hastalıkları, böbrek ve idrar yolları, eklem ki¬reçlenmeleri, kırık-çıkık sekelleri ve beslenme bozuklukları üzerinde etkilidir.

Konaklama için Terziköy Kaplıca Otelimden yararla¬nılabilir. 36 odada 76 yatakla hizmet veren otelde, ayrıca 26 adet özel banyo odası da vardır. İki genel tedavi havuzu bu¬lunan ve her türlü sosyal imkânlar sunan otelin yakınlarında daha küçük çapta konaklama tesisleri yer alır. Kaplıca alanı¬nın tamamı ağaçlandırılmış olup, ek olarak bölgede 14×7 me¬tre ebadında ve derinliği 1.20-1.70 metre arasında değişen bir yüzme havuzu da bulunmaktadır.

Kategoriler