Sevindik Hamamı

Sevindik Hamamı, Konya ili Beyşehir ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Sevindik köyündedir. ‘Sevindik Köyü Kaplıcası’ diye de bilinir. Ağaçlıklı bir yörede, dibi mermerli, üstü açık bir havuzun içinden kaynayan suyun sıcaklığı 20°C, debisi 4050 Lt/sn.dir. Bikarbonat ve sülfat içeren oligometalik bir sudur. İçime elverişlidir. Karaciğer ve safra yolları hastalıklarına iyi gelir.

Kategoriler