Kös Kaplıcası

Kös Kaplıcası: Bingöl’ün 25 kilometre kuzeydoğusun¬da, Ilıcalar mevkii denilen yörede, Kös köyündedir. Kös köyü, Merkez ilçeye bağlı Ağacaeli bucağı sınırlan içinde olup eski adı Fahran’dır. Bu nedenle Tahran Kaplıcası’ diye de adlandı¬rılır.

Kös Kaplıcası, ya da ‘Kös Hamamı’; Bingöl-Karhova yolu üzerinde, karayoluna 1 kilometre mesafededir. Bingöl ilinin tanınmış kaplıcaları arasında olması ve il merkezine yakınlı¬ğı nedeniyle ‘Bingöl Kaplıcaları’ diye de bilinmektedir. Doğu Anadolu bölgesinin en iyi kaplıcaları arasında sayılır. Gür bir orman içindedir. Burası aynı zamanda bir gezinti yeri olarak

da ünlenmiştir.

Kaplıcanın, bileşimleri benzer özellikler gösteren, an¬cak teknik değerlerinde bazı farklılıklar olan iki kaynağı var¬dır:

a) Hamam kaynağı: Bikarbonat, sodyum, kalsiyum, bro-

mür ve arsenik içerir. Temperatürü 42.5°C, radyoaktivitesi

4.11 eman, pH değeri 6.15’dir. Bu su direkt olarak hamamda

kullanılmaktadır.

b) Moteller kaynağı: Sodyum ve kalsiyum bikarbonattı,

sülfatlı bir sudur. Radyoaktivitesi 1.24 eman, pH değeri 7.0,

temperatürü ise 45°C’dir. ‘Sıcak kaynak’ olarak adlandırılan

bu kaynağın suyu, kaplıcadaki konaklama tesislerinde değer-

lendirilmektedir.

Romatizma, siyatik, nevralji, nevrit ve kadın hastalıkla¬rı için önerilen Kös Kaplıcası’nın her iki kaynağı, gerek bile¬şimleri, gerekse diğer özellikleri itibariyle birbirine yakın su–lardır. Her ikisinin de litresinde 2 gramın biraz üstünde total mineralizasyon vardır. Karbondioksitli kalevi ve toprak kale-vili bikarbonatlı termal sulardır. Dış uygulama tarzında kulla¬nıldıklarında; sedatif ve vazodilatatör etkileri görülür. Şu hal¬de, ağrılı sendromlarda, romatizmal ve spazmodik vakalarda, ayrıca periferik dolaşım bozukluklarında damar açıcı olarak değerlendirilebilir. Hipertansiyonlu kişilerin tedavisinde kul¬lanılabilir. Damar sertliğine bağlı iskemik sendromlarda, akut belirti bulunmadığı takdirde, bu uygulamalardan çok istifade edilir. Bu sular, soğutularak içme kürleri tarzında da kullanı¬labilirler. Iç uygulamalarda; karaciğer, safra kesesi, mide ve bağırsağın fonksiyon bozukluklarında, metabolizma hastalık¬larında ve bu anlamda diyabet ve gut vakalarında değerlendi¬rilmesi gereken sulardır.

Kadın ve erkekler için iki ayrı tedavi havuzu bulanan kaplıcada, ayrıca çok sayıda özel ve sıra banyo da vardır. Ko¬naklama, 11 Özel ldaresi’ne ait 80 /ataklı bir otelle, sayıları 10’u geçen motellerde yapılım «tadır. Sezon sırasında kuru¬lan çadırlarla birlikte, kaplıcanın /atak kapasitesi 500’ü geç¬mektedir. Sosyal tesisler açısından da ihtiyaca cevap verecek düzeydedir.

Kategoriler