Kızıldere Ilıcası

Aydın-Denizli il sınırları yakınında Kızıldere Ilıcası bulunmaktadır. Anayolun hemen kenarında, yolun güney tarafındadır. Ilıcanın karayolu üzerinde olması ulaşımı kolaylaştırmıştır.

Kızıldere Ilıcası’nın suyu, ılıcaya 3 kilometre uzaklıktan gelmektedir. Sodyum bikarbonatlısülfatlı sular grubuna dahildir. Temperatürü 5455°C, radyoaktivitesi 0.45 eman, pH değeri 7.8’dir. Banyo tedavisi; sinirlilik, ruhsal yorgunluk ve ateşli hastalıklardan sonraki nekahat hallerinde yararlıdır.

Kaplıca suları total olarak litrede 4 gramın üstünde mineral taşımaktadır. Bileşimlerinde hâkim anyonlar bikarbonat ve sülfat, bunları karşılayan katyon ise sodyumdur. Şu halde, acı bikarbonatlı alkalik sular grubuna girerler. Mineralizasyonlarının fazla olması nedeniyle, az miktarda içilmeleri halinde bile, özellikle içme kürleri yemeklerden yarım saat önce 50100 santimetreküp miktarında alındığında, karaciğer ve safra kesesi üzerinde olumlu etki yaratır. Safra salgısını arttırdıkları ve hepatitlerin gerisinde kalan fonksiyonel işlemleri düzenledikleri gibi, sindirim sistemine dış ve iç salgı yapan dokularının faaliyetini kamçılar. Özellikle pankreas üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle, diyabette olduğu gibi gut ve şişmanlığın çeşitli semptomlarında da geçerli bir yardımcı tedavi şekli olarak değerlendirilebilir. Kanda yedek alkali ve asitbaz dengesi üzerinde regülatör etki yaratır. Banyo gibi dış uygulamalarda, sıcaklığına bağlı olarak sedatif bir etki görülür. Bu bakımdan, bir taraftan lokomotör sistemin ağrılı sendromlarında kullanılırken, diğer taraftan da içme kürlerindeki etkileri göz önüne alınarak, özellikle batının ağrılı sendromlarında ve kolitik spastik ağrıların yatıştırılmasında değerlendirilebilir.

Kaplıcanın kadın ve erkeklere mahsus iki ayrı tedavi havuzunun yanı sıra, çok sayıda havuzlu özel banyosu da vardır. Toplam yatak kapasitesi 100 civarındaki bir otel, konaklama ihtiyacına cevap vermeye çalışmaktadır.. Yeterli sosyal tesise sahiptir.

Kategoriler