Çavuş Hamamları

Çavuş Hamamları, Konya ili Beyşehir ilçesi Çavuş beldesinin Hamamçayırı yöresinde yer alır. Kubeleri tamamen çöktüğünden, sadece dört duvar ve havuzları kalmış bulunan Çavuş Hamamları da Selçuklu dönemi hamamlarındandır. ‘Köşk Hamamı’nın özelliklerini taşır. Suyun temperatürü 36°C’dir. Turizm, özellikle de sağlık turizmi açısından önem taşıması gereken bu tarihi hamamların değerlendirilmesi konusunda daha fazla gecikilmemelidir.

Kategoriler