Narlıgöl (Acıgöl)

Niğde ili Çiftlik ilçesi Narköy sınırları içerisindeki Narlıgöl (Acıgöl) Aksaray derinkuyu karayolundan ayrılan ve 2 kilometre kadar tutan tali bir yolla ulaşabilen soğuk ve sıcak kaynaklardan oluşmaktadır.

2500 merekarelik bir alanı kaplayan Narlıgöl’ün derinliği 6570 metrecivarındadır. Kaynaklar, çevresi çayır ve sazlıklarla kaplı gölün doğusundadır. Birinden içme, diğerinden kaplıca olarak yararlanılır. Tesis yetersizliği nedeniyle çoğunlukla kapalı tutulan sıcak kaynak,65°C’de jeotermal bir su olup, yaygın bir efsaneye sahiptir.

“Vaktiyle gölün olduğu yer bir köy imiş. Köye bir dilenci gelmiş, dilenmiş ve köyde bu dilenciye hiç kimse sadaka vermemiş, yardım etmemiş. Koca köyde sadece bir gelin bu dilenciye bir miktar sadaka vermiş. Dilenci geline ‘Allah razı olsun’ dedikten sonra, hiç geriye bakmadan kendisini takip etmesini söylemiş. Şimdiki gölün bulunduğu yerden 1 kilometre kadar uzaklaştıklarında, gelin içine doğan bir hisle geriye dönüp baktığında, köyün bulunduğu yerin büyük bir bölümünün göl haline geldiğini görmüş. Sonra hıçkararak ağlamaya başlamış ve üzüntüsünden oracıkta oluvermiş.” işte, bu sıcak su kaynağının gelinin gözyaşları olduğu rivayet edilir ve mezarının da bu kaynağın yanında bulunduğuna inanılır. Gölün civarındaki eski yerleşim kalıntılarının da, köyden kalan evlerin harabeleri olduğu söylenir.

Narlıgöl’ün suyu kükürtlü olduğundan, uzun süre ‘Acıgöl’ olarak tanımlanmış, dolayısıyla sıcak kaynak da bazı kayıtlarda Acıgöl Kaplıcası olarak adlandırılmıştır. Tipik bir krater gölü olan Narlıgöl, çukurda kaldığı için ılık bir iklime sahiptir ve kış mevsiminde kar tuttuğu hiç görülmemiştir.

Acıgöl’de alınacak banyo, özellikle sedef başta olmak üzere romatizmal ve cilt hastalıklarının tedavisine uygun. Uygun dozda kullanılarak helyoterapi imkanı sunar. Deri ve kan akımını arttırıyor. Çevresel damar direncini ve kan basıncını düşürmekte. Ödem çözülmesini sağlar. Kalp hızını düşürür. Toplar damar yetmezliğine, hiper tansiyon, romatizmal hastalıklar ve nörolojik hastalıklara iyi gelir.

Comments are closed.