Kızılcahamam Acısu Kaplıcası

Kızılcahamam Acısu Kaplıcası: İlçeye 4 kilometre uzaklıkta, Kızılcahamam Maden Suyu’nun çıktığı yöredeki bir dere yatağından kaynamaktadır. İlçenin kuzeybatı yönüne düşer. Suyunda, 1809.25 mg/lt. oranında karbondioksit gazı vardır. Bu haliyle, Kızılcahamam yöresinin en gazlı suyu olma özelliğine sahiptir. Temperatürü 34°C, radon değeri 0.39 m.m.c. ve pH değeri ise 6.2’dir.

Suyun içme olarak kullanılması durumunda; diğer suların iyi geldiği hastalıklar için yararlı olmakla birlikte, sıcaklığının 34°C olması nedeniyle dolaşım sistemi hastalıklarının tedavisinde son derece etkili olacaktır. Sudaki serbest karbondioksit miktarının oranı da zaten buna uygundur.

Banyo tedavisinde ise; nutrisyon hastalıklarına iyi geldiği gibi, andarterit abliterantlı yüksek tansiyonlu hastalarda ve hiposistoli dönemindeki miyokarditlerde çok iyi sonuçlar alınır. Bir seri banyo küründen sonra ekstrasistollerin kaybolduğu görülür, kalbin atışı düzene girer. Kalp nevrozlarında alınan sonuç daha önemlidir. Bu gibi hastalar bir mevsimlik banyo tedavisinin ardından rahatsızlıklarından tamamen kurtulurlar. Anfizem ve bronşitli hastalarda sağ kalbin yorgunluğu ve yetersizliği hallerinde, bu banyodan çok iyi sonuçlar elde edilir. Ancak, dolaşım sistemi hastalıklarında, hiç değişmeyen ve kriz döneminde bulunan hastalar bu kaplıcaya girmemelidirler.

Kaplıcanın içinde bir adet genel havuz bulunur. Etrafından sızan sularla tıbbi çamurlar oluşmuştur. Bu çamurların bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği için rağbet gördüğü söylenmektedir. Kaplıca yöresinde konaklama mümkün olmadığından, bu kaplıcadan yararlanmak isteyenler ilçedeki tesislerden yararlanabilirler.

Beypazarı İçme ve Kaplıcaları

Beypazarı ilçesi; Ankara’dan 100, Ayaş’tan 40 kilometre uzaklıktadır. Şifalı su kaynakları bakımından ilin önde gelen ilçelerinden biridir.

İlçedeki en önemli kaynak; dört ayrı kaplıca ve içmenin bir grup oluşturduğu, gerek dağıttığı şifa, gerekse sağlık turizmine yaptığı katkı nedeniyle her yıl binlerce kişinin uğrak yeri olan ve Beypazarı İçme ve Kaplıcaları adıyla da anılan sıcak su kaynaklarıdır.

Kaynaklara; Ayaş-Beypazarı karayolunun 33’üncü kilometresinde, Gömlek Köprüsü’ne gelmeden sola ayrılan bir yolla ulaşılır. Beypazan’na 15 kilometre uzaklıktadır. İki dağ arasına sıkışmış gibi duran bir derenin her iki tarafında 9 adet şifalı kaynak yer almaktadır. Derenin 20 metre kadar yükseklikte oluşturduğu şelâle, kaynakların 5’ini vadinin yukarı tarafında, 4’ünü de aşağı tarafında bırakmıştır.

Beypazarı içme ve Kaplıcalarımda iki adet kaplıca ve iki adet içme vardır. Bunlardan Dutlu Kaplıcası yukarı kaynak bölümündedir. Kaplıcaya ‘Dutlu Hamamı’ da denmektedir. Hamamın biraz alt tarafında Dutlu İçmelerimi oluşturan üç kaynak bulunmaktadır. Tahtalı Kaplıcası ise, 4×3.5 metre ebadında bir havuzdan ibarettir. ‘Tahtalı Hamamı’ da denilen kaplıcada, şifalı su bu havuzun içinden kaynamaktadır. Suyun debisi yüksektir. Tahtalı Hamamı’na nazaran derenin karşı yamacında kalan Vezirsuyu Gençlik İçmesi ise, Türkiye’de bugüne kadar bilinen suların içinde en yüksek radon radyoaktivitesine (856 eman) sahiptir. İçme; ‘Tahtalı Vezir İçmesi’ diye de anılmaktadır.

Dutlu Hamamı’nın suyu; kalsiyum klorür, sodyum sülfat, karbondioksit ve radonlu, Tahtalı Hamamı’nın suyu; sodyum klorür, kalsiyum sülfat, karbondioksit ve radonlu, Vezirsuyu Gençlik İçmesi’nin ise; sodyum klorür, kalsiyum, karbondioksit ve radonlu sular grubuna dahildir. Dutlu’daki hamam suyu sıcaklığı 45°C, radyoaktivite 23 eman, pH değeri 6.48’dir. Tahtalı Hamamı’nda ise bu durum biraz farklıdır. Suyun temperatürü 50°C, radyoaktivitesi 43 eman, pH değeri ise 6.78’dir.

Dutlu lçmesi’ndeki kaynakların su sıcaklıkları 4144°C, radyoaktivite 60 eman ve pH değerleri 6.467.04 arasındadır. Bu durum Vezirsuyu Gençlik lçmesi’nde; temperatür 45°C, radyoaktivite 856 eman, pH değeri 6.65 şeklinde değişiklik gösterir.

3 gramın üstünde total mineralizasyon içeren bu maden suyu; 45°C civarındaki soğutulmasına gerek duyulmayan ideal sıcaklığı ve içeriğindeki karbondioksit ve radyoaktif gazlarının zenginliği ile dikkati çeken kalevi ve toprak kalevili bir maden suyudur. Bu özellikleri nedeniyle çok değişik etkiler beklenebilir. Zengin radyoaktif gazlara sahip olması,’ endokrin sistem üzerinde uyarıcı bir tesir meydana getirir. Ürik asit değerini düşürür. Yarım grama yaklaşan karbondioksit, üst derideki kan dolaşımını açarak kanın buralarda toplanmasına neden olur. Hipertansiyonlu hastaların tedavisinde önemli derecede etkilidir. Kan dolaşımında tıkanıklık gösteren damar sertliğine bağlı sendromlarda da tedavi amacıyla kullanılır. Bu banyolarda sol kalp üzerindeki yük kalkar, dolaşımda daha rahatlatıcı şartlar oluşur. Solunum hareketleri derinleşir, fakat hız kazanmaz. Bronşiyal astımlılarda sakinleştirici tesiri görülür. İçildiğinde; tuzluacı suların mide ve bağırsak yolunun hareketini arttırıcı, salgılamayı kamçılayıcı tesiri, karaciğer, safra kesesi ve pankreas üzerinde gayet olumlu neticeler doğurur. Bu özellikleriyle; cilt hastalıklarına, kalp ve kan dolaşımı rahatsızlıklarına, solunum yolları, kadın hastalıkları ve metabolizma bozukluklarına iyi geldiği söylenebilir.

Beypazarı İçme ve Kaplıcaları adı altında incelediğimiz bu iki kaplıca ve iki içme alanında; kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı tedavi havuzları, özel oda ve banyolar ve yardımcı tesisler bulunmakta, ancak konaklama mümkün olamamaktadır. Gelen ziyaretçilerin Beypazarı’ndaki otellerde kalmaları tavsiye edilir. Kaplıcaların daha modern hale getirilmesiyle bölgeye olan ilginin artacağı kesindir.

Özkaynak Maden Suyu

Özkaynak Maden Suyu, Aynı yöreden kaynayan bu şifalı su, özellikle hipertansiyonlu hastalarda ve tuzsuz diyet uygulayanlarda tercih edilen bir maden suyudur. Magnezyum ve kalsiyum bakımından zengindir.

Bayramhacı Kaplıcası

Bayramhacı Kaplıcası, Kayseri Himmetdede beldesine bağlı Bayramhacı köyündedir. Köye 1.5 kilometre uzaklıkta, Avanos yolu üzerinde yer alır. Kaplıca alanının denizden yüksekliği 990 metredir.

Sodyum bikarbonatlı, oligometalik sular grubunda incelenen suyu, bikarbonat, kalsiyum, klorür, sodyum, karbondioksit ve radon içerir. Yani, radyoaktif bir sudur. Temperatüıü 40°C, pH değeri 6.49, radyoaktivitesi 102 emandır. Bütün romatizmal hastalıklar, nevrit, nevralji ve kadın hastalıkları üzerinde etkili bir kaplıcadır.

Bayramhacı Kaplıcası’nda şifalı su iki ayrı kaynaktan çıkar. ‘Asıl kaynak’ ile ‘Kaçak kaynak’ sularının bileşimleri birbirine benzemektedir. Her ikisi de karbondioksitli, bikarbonatlı, alkali ve toprak alkali sular grubuna girer. Radoaktiviteleri yüksektir. Bu nedenle, dış uygulamalarda kullanıldıklarında sedatif etkileri ön plana çıkacaktır. Suyun ısısı fazla yüksek değildir. Vücudun rahatlıkla kabul edebileceği bir sıcaklıktadır. Bileşiminde bulunan karbondioksit ve radyoaktif emanasyon nedeniyle de çok geniş bir endikasyon alanına sahiptirler.

Kaplıcanın suları; romatizmal hastalıklarda, gut tropatilerinde, dolaşım sisteminin iskemik sendromlarında ve hipertansiyon vakalarında değerlendirilebilir. Aynı sular içme olarak kullanıldığında; karaciğer ve safra kesesi hastalıklarında değer kazanırlar. Gerek radyoaktif gazların, gerekse serbest karbondioksitin fazla olması, inhalasyon uygulamalarını da akla getirebilir. Aslında kronik astmatiform bronşitlerde, bronşiektazilerde, üst solunum yollarının spastik hallerinde, içlerine bazı ilaçların katılması suretiyle aerosol uygulamaları şeklinde tatbik edilebilirler. Radyoaktif oranının yüksekliği, suyun bir gençlik suyu olarak hormonal rahatsızlıkların giderilmesinde de kullanılabileceğini işaret etmektedir.

İç turizmde etkisini kabul ettirmiş bir kaplıca olan Bayramhacı’da; üç adet genel tedavi havuzuyla çok sayıda sıra banyo mevcuttur. 40 yataklı bir otel ile motel tarzı çalışan çeşitli işletmeler, toplam 500’ü bulan yatak kapasitesiyle konaklama ihtiyacını karşılarlar. Yardımcı tesis sıkıntısı çekilmeyen kaplıcadan, 80 kilometre uzaklıktaki il merkezine düzenli ulaşım yapılmaktadır.

Naşa Kaplıcaları ve Çamur Banyoları

Naşa Kaplıcaları ve Çamur Banyoları, Simav’ın 7 kilometre kuzeybatısında, Simav Dağardı-Bursa karayolu üzerinde, Naşa köyü yakınlarındadır. Yeraltı kaynakları açısından zengin olan Simav’da, Eynal Kaplıcalan’nı besleyen fay hattı buradan da geçmektedir. Acı, bikarbonatlı olan suyu; kalprdamar hastalıklarına, özellikle damar sertliği ve tansiyona iyi gelmektedir.

Naşa Kaplıcaları, deri hastalıklarına yararlı olan çamur banyolarıyla da tanınmıştır.Banyo tedavisinin kırıkçıkık sekelleri üzerinde çok olumlu etkisi görülür. Kaplıca’da; 13 odalı küçük bir konaklama tesisi bulunmaktadır.

Narlıgöl (Acıgöl)

Niğde ili Çiftlik ilçesi Narköy sınırları içerisindeki Narlıgöl (Acıgöl) Aksaray derinkuyu karayolundan ayrılan ve 2 kilometre kadar tutan tali bir yolla ulaşabilen soğuk ve sıcak kaynaklardan oluşmaktadır.

2500 merekarelik bir alanı kaplayan Narlıgöl’ün derinliği 6570 metrecivarındadır. Kaynaklar, çevresi çayır ve sazlıklarla kaplı gölün doğusundadır. Birinden içme, diğerinden kaplıca olarak yararlanılır. Tesis yetersizliği nedeniyle çoğunlukla kapalı tutulan sıcak kaynak,65°C’de jeotermal bir su olup, yaygın bir efsaneye sahiptir.

“Vaktiyle gölün olduğu yer bir köy imiş. Köye bir dilenci gelmiş, dilenmiş ve köyde bu dilenciye hiç kimse sadaka vermemiş, yardım etmemiş. Koca köyde sadece bir gelin bu dilenciye bir miktar sadaka vermiş. Dilenci geline ‘Allah razı olsun’ dedikten sonra, hiç geriye bakmadan kendisini takip etmesini söylemiş. Şimdiki gölün bulunduğu yerden 1 kilometre kadar uzaklaştıklarında, gelin içine doğan bir hisle geriye dönüp baktığında, köyün bulunduğu yerin büyük bir bölümünün göl haline geldiğini görmüş. Sonra hıçkararak ağlamaya başlamış ve üzüntüsünden oracıkta oluvermiş.” işte, bu sıcak su kaynağının gelinin gözyaşları olduğu rivayet edilir ve mezarının da bu kaynağın yanında bulunduğuna inanılır. Gölün civarındaki eski yerleşim kalıntılarının da, köyden kalan evlerin harabeleri olduğu söylenir.

Narlıgöl’ün suyu kükürtlü olduğundan, uzun süre ‘Acıgöl’ olarak tanımlanmış, dolayısıyla sıcak kaynak da bazı kayıtlarda Acıgöl Kaplıcası olarak adlandırılmıştır. Tipik bir krater gölü olan Narlıgöl, çukurda kaldığı için ılık bir iklime sahiptir ve kış mevsiminde kar tuttuğu hiç görülmemiştir.

Acıgöl’de alınacak banyo, özellikle sedef başta olmak üzere romatizmal ve cilt hastalıklarının tedavisine uygun. Uygun dozda kullanılarak helyoterapi imkanı sunar. Deri ve kan akımını arttırıyor. Çevresel damar direncini ve kan basıncını düşürmekte. Ödem çözülmesini sağlar. Kalp hızını düşürür. Toplar damar yetmezliğine, hiper tansiyon, romatizmal hastalıklar ve nörolojik hastalıklara iyi gelir.

Gürlük Pınarı

Gürlük Pınarı, Taşkale belediyesinin güney batısında yer almaktadır. Doğa ile iç içe olması ve suyunun özelliği ile meşhur olan gürlük pınarı önemli bir mesire yeridir. Suyunun özelliklerinden bir tanesi pınardan akan suda alabalık üretiminin yapılabilmesidir. Bunun yanı sıra kasabanın da içme suyu buradan karşılanmaktadır. Yapılan düzenlemeler ve sosyal tesislerle halka sunulan Gürlük pınarı suyunun yapılan tespitler sonucunda tansiyon hastalıklarında tedavi amaçlı kullanılabileceği anlaşılmıştır.