Çırçır Kaynak Suyu

Çırçır Kaynak Suyu, ‘Karakaya’ diye adlandırılan bir bölgededir. Buradan kaynayan su, lezzetli ve içimi güzel bir sudur.

Göynücek ilçe sınırları içinde bulunan kaplıcalardan biri ve en önemlisi Terziköy Kaplıcası’dır. AmasyaGediksaray yolu yakınlarında yer alan ve modern tesisleriyle iç turizme büyük katkılarda bulunan bir kaplıcadır. Terziler köyünde bulunması nedeniyle ‘Terziler Kaplıcası’ da denir.

Kaplıcanın tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber, yanı başında inşa edilen otelin temel kazısı sırasında Roma dönemine ait su borularıyla M.S. 4’üncü yüzyıldan kalma bakır sikkeler bulunmuştur. Bu iki önemli bulgudan hareketle kaplıcanın civarı tetkik edildiğinde, bu alanda geniş çapta Roma dönemi konuşlanmasından söz etmek mümkündür. Suyunun içerik itibariyle içimi kolay sulardan olması, eski devirlerde de içme suyu olarak kulllanıldığı kanısını uyandırmaktadır. Esas kaynağın bulunduğu yerde Osmanlılardan kalma 4×4 metre ebadında bir havuz ve basit soyunma odalarını ihtiva eden ahşap bir bina vardır. Eski kaplıca kısmının havuzu, daha fazla kişinin rahatlıkla istirahat edebileceği şekilde genişletilerek yeniden inşa edilmiştir.

Comments are closed.