Yapılan sondajlar sonucu birçok ilçesinde jeoterınal su yatakları tespit edilen Adana ilimizde, her derde deva çok sa­yıda şifalı su kaynağı bulunmaktadır. Her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği ve’şifa aradığı Adana kaplıcalarının, gerek kap­lıca ve gerekse içme tedavisi yoluyla çeşitli hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir. Bu kaplıcaların aynı zamanda bölge    tu­rizminin gelişmesini hızlandıran faktörlerin başında yer aldı­ğı söylenebilir.

11 dahilindeki şifalı sulardan yararlanmak isteyen kişile­rin, gerek kaplıca bölgelerinde yeterli konaklama tesislerinin bulunmaması, gerekse kaynakların il merkezine fazla uzak olmamaları nedeniyle, Adana ve Ceyhan merkezli otelleri tercih etmeleri tavsiye edilir. Konaklama ve diğer tüm bilgiler için Adana Turizm Danışma Bürosu’na müracaat edilebilir.


Adana ilinde ve özellikle il merkezine yakın yörelerde, çok sayıda tuzlu, sodalı ve sülfatlı soğuk su kaynağı vardır. Bunları kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür:
Acıdere İçmesi: Merkez-Yüreğir ilçesine bağlı olup, es­ki adı Misis olan Yakapınar bucağı yakınlarında, Ceyhan yolu üzerindedir. Bu nedenle ‘Misis İçmesi’ diye de anılır. Böbrek taşlarına, mide, bağırsak rahatsızlıklarına, özellikle de kara­ciğer, safra kesesi ve safra yolları hastalıklarına iyi gelen bir içmedir. Suyu, aynı zamanda müshil etkisi gösterir.
Acıman Ilıcası: Özellikle kadın hastalıkları ve kırık-çı-kık sekelleri için tavsiye edilen bir ılıcadır.
Alihocalı İçmesi: Merkeze yakın Alihocalı köyündedir. Soda ve tuz içeren soğuk suyu, mide ve bağırsak rahatsızlık­larına, beslenme bozukluklarına iyi gelmektedir.
Handere İçmesi: Yine Adana yakınlarında bulunan bir başka şifalı içmedir.
Kurttepe İçmesi: Karaisalı yolu üzerinde, Kurttepe kö­yündedir. Karaciğer, safra kesesi ve beslenme bozuklukların­dan kaynaklanan rahatsızlıklar için tavsiye edilir.
Ceyhan ilçesinde, her biri ayrı birer şifa kaynağı olan çok sayıda kaplıca bulun­maktadır. Küçük Burhaniye Kaplıcası ile Çokçapınar ve Dumlu İçmelerimin yanı sıra, bölgede bulunan başlıca kap­lıcalar şunlardır:
Kokarpınar Ilıcası: Solunum yolları, kalp-damar ve ro­matizma hastalıklarına iyi gelen, kükürt içerikli bir ılıcadır. Suyu içilebilir niteliktedir.
Narlık Kaplıcası: Ceyhan-Yumurtalık yolunun 12’inci kilometresinde, Narlık köyündedir. Ünlü bir kaplıcadır.
Tahtalıköy Kaplıcası: Ceyhan yakınlarındadır. Solu­num yolları, romatizma ve cilt hastalıklarına iyi gelen bir kaplıcadır. Suyunun kükürt içermesi nedeniyle ‘Tahtalıköy Kükürtlü Kaynağı’ diye de anılmaktadır. İçmesi; sülfatlı ‘acı’ soğuk sular grubuna dahildir. Karaciğer ve safra kesesi hasta­lıkları üzerinde etkilidir.
Feke ilçesinde; şifalı birer içme olan Sülemişli ve Feke İçmeleri’nin yanı sıra, ‘Gürümze Maden Suyu’ olarak da bili­nen Gürümze İçmesi bulunmaktadır. Bu içme, Kızılyer ve Süphandere köyleri üzerinden ulaşılan Gürümze köyündedir.
Karaisalı ilçesindeki Söğütlü İçmesi de şifalı bir içme­dir. Yöre halkı tarafından rağbet gören bir sudur.
Kozan ilçesinde de, Kodes ve Ilıca isimlerinde iki iç­me bulunmaktadır. Bu içmeler, genelde sindirim sistemi üze­rinde yararlı olan kaynaklardır.
Pozantı ilçe sınırlan içinde olup, Ankara-Adana karayo­lu üzerinde yoğun bir mola yeri olarak ün yapmış Şekerpmar mevkiinde, Toros Dağları’nın el değmemiş doğasından fışkı­ran o tatlı ve soğuk suyu bilmeyen yoktur. Alpu köyü tesisle­rinde şişelendikten sonra Şekerpınar Hayat Suyu adı altın­da 1984 yılından bu yana halkın istifadesine sunulan bu kay­nak suyu, dengeli mineral yapısı ve 7.48 pH’lık sertlik dere­cesiyle (total sertliği 9.3) beden sağlığı için yararlı bir sudur.

adana kaplıcaları

adana kaplıcaları

amasya kaplıca

© Copyright 2014. Powered by WordPress


Warning: Illegal string offset 'update_browscap' in /nfs/c07/h04/mnt/113692/domains/termalrehber.com/html/wp-content/plugins/wp-statistics/includes/classes/statistics.class.php on line 157