Emet Kaplıcaları

Emet Kaplıcaları, Manisa ili Emet ilçesinde bulunmaktadır. İlçenin ülke çapında ün kazanmasına neden olan kaplıcalar bu başlık altında toplanırlar. İlçenin en ilgi gören şifalı su kaynaklarıdır. Kütahya’ya bir hayli uzak olmaları (102 km.) hiçbir şeyi değiştirmemekte ve halkın akın akın bu bölgeye gelmesine neden olmaktadır.

Ağırlıklı olarak soda ve sülfat içeren bu sular, aynı zamanda radyoaktif özellik gösterirler. Romatizma ve cilt hastalıkları için önerilen sulardır. Bu arada, sindirim ve dolaşım sistemi hastaları da bu sulardan büyük yarar sağlarlar.

a) Yeni Hamam: Geniş yüzme havuzu, özel banyoları ve modern oteli ile yerli ve yabancı turistlerin her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir tesistir. Sularının üstün şifa özelliği ve çevresinin asırlık ağaçlarla kaplı huzur veren bir yer olmasıyla tercih edilmektedir. Radyoaktivite oranı 21.8 emandır.

b) Davutlar Kaplıcası: ‘Davutlar Hamamı’ diye de anılır. Radyoaktiviten suları cilt ve romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

c) Kaynarca Kaplıcası: Radyoaktivitesi en yüksek (26 eman) sudur. ‘Kaynarca Hamamı’ diye de bilinir. Temperatürü 4750°Carasında değişir. Depremden en büyük hasarı görmüş, sonradan yeniden tamir edilmiştir. Romatizma ve siyatik hastalıklarının tedavisinde yararlıdır.

d) Yeşil Kaplıca: ilçenin hemen çıkışındadır. Denizden yüksekliği853 metreolan kaplıcanın debisi 5 İt/sn., temperatürü43°C’dir.

Kurşunlu Kaplıcaları

Manisa ili Salihli ilçesindeki Kurşunlu Kaplıcaları bir çok kaynaktan meydana gelmektedir. Kaynaklar, ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta, Allahdiyen köyü sınırları içinde 4 ayrı kaplıcayı oluşturur.

a) Kurşunlu Hamamı: Dere yatağına en yakın ve sıcaklık derecesi en yüksek olanıdır. (91°C) Bu su, kaptaj yerine motorla çekilerek soğutulduktan sonra (71.5°C) hamama ve banyoluklara verilmektedir. Sodyum bikarbonatlı bir sudur. Radyoaktivitesi 0.17 emandır.

b) Uyuz Hamamı: Kalsiyum bikarbonatlı bir sudur. Ayrıca hidrojen sülfür ve karbondioksit içerir. Radyoaktivitesi 1.26 emandır.

c) Açıkdere Hamamı: Sodyum bikarbonatlı bir sudur.

d) İçme Kaynağı: Kalsiyum bikarbonat, sülfat ve karbondioksit içerir. Radyoaktivitesi 0.66 emandır. Mevcut kaynakların temperatürleri 39.571.5°C, pH değerleri ise 5.827.78 arasında değişmektedir. Genel olarak incelenecek olursa;

Kurşunlu kaynağından çıkan maden suyu, az miktarda karbondioksit gazı içeren, alkalik bikarbonatlı bir sudur. Toplam mineralizasyonu2.5 gramkadardır. Bu yörenin diğer suları gibi, ağrılı hastalıklarda uygulama olanağı ön plandadır. Bileşiminin özelliği, içme suyu olarak da kullanılmasını mümkün kılar. Bilindiği gibi, bikarbonatlı alkalik suların karaciğer, safra kesesi ve metabolizma hastalıkları üzerinde etkisi vardır. Kurşunlu İçme kaynağı, litresinde2 grammineralizasyon ve bol miktarda karbondioksit taşımaktadır. Toprak alkalik,39°Csıcaklıkta bir sudur. Bileşimi itibariyle içme kürleri şeklinde değerlendirildiğinde, metabolizma hastalıklarından özellikle diyabet üzerinde etkili olacaktır. İçme kürleri ayrıca, kandaki metabolik artıklarla, safra kesesi ve yollarındaki safra birikmelerinde düzenleyici rol oynar. Kükürtlü kaynak, yani Uyuz Hamamı da aynı bileşimdedir. Şu farkla ki, suyun litresinde 2.7 miligram kükürtlü hidrojen bulunmakladır.43°Colan sıcaklığı da hesaba katıldığında, banyo uygulamalarında, özellikle cildin kaşıntılı bazı hastalıklarında, cnflamatuvar romatizmaların reaksiyonu zayıflamış devrelerinde, üst solunum yollarının kronik iltihaplarında ve bronşektazi gibi akciğer süprasyonlarında, yine kronik kadın hastalıklarında değerlendirilebilecek bir maden suyudur. Açıkdere kaynağı ise, lokomotör sistemin ve karın içi organlarının ağrılı sendromlarmda sedatif etkisinden istifade edilebilecek bir sudur.

Banyo tedavileri; her türlü romatizmalılar, siyatik ve lumbagolular, nevraljililer, kadın hastalıkları, nevrit ve polinevritlilere iyi gelir. İçme ile birlikte yapılacak banyo tedavisi ise nutrisyon bozukluklarında çok etkili olacaktır. Solunum yolları ve cilt hastalıklarından şikâyetçi olanlara bu banyolar yararlı olur. İçme tedavisinde; hiperstenik mideler için, spazmodik ağrıların dindirilmesinde suyun sıcak olarak içilmesi çok iyi sonuçlar verir.

Kaplıcada; dört genel havuz, çok sayıda özel ve sıra banyo, soğutma düzenekli içme çeşmeleri bulunur. Konaklama için yeterli tesis ve yatak vardır. Sosyal ve yardımcı tesis sıkıntısı çekilmez.

Şart Kaplıcası ve Çamuru

Manisa ili, Salihli ilçesindeki Şarp Kaplıcası ve Çamuru, Ödemiş yolu üzerinde, ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta, Sart köyündedir. Salihli’nin güneybatısına düşer. Doğal güzelliklere sahip bir yörede, denizden410 metreyüksekliktedir.

Ünlü ‘Kiepert Haritası’nda, bu kaplıca, eski çağların meşhur Sardes kentine ait banyolar olarak gösterilmiştir. Gerçekten, Sart Kaplıcası’nın Lidya döneminde işletildiğine dair mevcut bütün kayıtlarda fikir birliği vardır. Sardes ören yerine olan yakınlığı bunun en büyük kanıtıdır.

Türkiye çapında ünlü olan bu kaplıcalar, kükürtlü ılıca ve içmeler grubuna dahildir. Suyu, bikarbonat, sodyum, kalsiyum, hidrojen sülfür ve karbondioksit içerir. Temperatürü 51.5°C, radyoaktivitesi 1.1 eman, pH değeri 6.08’dir.

Kaplıca suyu, litresinde total 2 grama yakın mineral taşıyan, karbondioksitli, alkali ve toprak alkali, bikarbonatlı, hipertermal bir sudur. Belirgin özelliği, litrede 1.5 miligram kadar hidrojen sülfür içermesidir. Bu suretle, gerek romatizmal sendromların enfeksiyöz şekillerinde, gerekse periferik dolaşım yetersizliği gösteren vakalarda, sedatif, vazodilatatör ve antienfeksiyöz vasıflarıyla değerlendirilirler. Bu tür sulardan, özellikle üst solunum yollarının kronik iltihaplarında ve kronik kadın hastalıklarıyla deri hastalıklarında olumlu etki beklenmelidir. Perhizle kontrol altına alınmış yaşlı ve şiş ‘ man diyabetiklerde, kan şekerine etkisi ile dikkati çeker. Karaciğer, safra kesesi yetersizliklerinde çok yararlı tesirleri görülür. Banyo, içme ve özellikle inhalasyon tarzı uygumalarda, termal reaksiyonların ortaya çıkacağı gözden uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle, kürlerin doktor kontrolü altında yapılmasında yarar vardır.

Banyo tedavisi; romatizma, nevralji, nevrit, cilt, solunum yolları ve kadın hastalıklarına önerilir. İçime pek elverişli olmasa bile, içildiği zaman hipostenik midelere iyi gelir. Yemeklerden önce alındığında iştah açar. Suyu içmeden önce, bardakta biraz bekletmek gerekmektedir. Bu işlem, suyun soğutulmasının yanı sıra, aslında hidrojen sülfürün uçmasını sağlamak içindir.

Sart Kaplıcalan’nın kaynağı, üstü cam kaplı bir havuz içinde kapte edilmiş olup, hamamlara buradan aktarma yapılmaktadır. Kaplıcada üç adet genel havuz, bir adet çamur havuzu, yirmi civarında özel banyo ile elliye yakın sıra banyo mevcuttur. Termal tedavi, bakım ve kontrol ünitesinde uzman doktor kontrolunda yapılmaktadır. Modern konaklama tesislerindeki toplam yatak sayısı 1000’i geçer. Sosyal ihtiyaçların karşılanmasında hiçbir sıkıntı çekilmez.

Urganlı Kaplıcaları

Manisa ili Turgutlu ilçesi Urganlı beldesine bağlı olan Urganlı Kaplıcaları ilçe merkezine 24, Urganh’ya ise 4 kilometre mesafededir. Deniz seviyesinden70 metreyükseklikte, geniş bir çevreye yayılmış çok sayıda kaplıcanın bir araya gelmesinden oluşmuştur.

Araştırmacıların yaptıkları çalışmalar, bu kaplıcaların Lidyalılar döneminde de işletildiğini ortaya koymuştur. Osmanlılar zamanında da ününe ün kattığı, Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatnamesi’nde açıkça anlatılmaktadır.

Saf sodyum bikarbonattı sular sınıfında incelenen ve beş grup halinde toplanan bu kaynaklar: Asıl Kaynak, Tepe Kaynağı, Evliya Çelebi Kaynağı, Uyuz Hamamı ve Kırkdamlılar Hamamı olarak anılırlar. Asıl ve Tepe kaynakları; bikarbonat, sodyum ve karbondioksitli, diğer iki kaynak; bikarbonat ve sodyumlu, Kırkdamhlar kaynağı ise; bikarbonat, sodyum, hidrojen sülfür ve karbondioksitlidir. Temperatürleri 50-76°C, radyo aktiviteleri 0.24-4.5 eman, pH değerleri 6.38-6.78 arasında değişmektedir.

Beş kaynağın hepsinin karakteri aşağı yukarı aynıdır. Litrede2.5 gramtotal mineralizasyon gösteren karbondioksitli alkalik sulardır. Ayrıca birkaçında florür de bulunmaktadır. Bu sular, tipik alkalik ve gazlı suların niteliğine sahip bulunduklarından, içme kürleri halinde kullanılabilirler. Oldukça dikkate değer bir mineralizasyon gösterdiklerinden, sindirimi kolaylaştırıcı, özellikle de safra kesesi ve karaciğer fonksiyonlarını uyarıcı etkileri yüksektir. Kaynak başında yapılacak kürlerde, bilhassa aç karnına içildiklerinde, karaciğer hastalığı geçirmiş olanlarda geriye kalan fonksiyonel test bozukluklarını düzeltir. Keza sarılık hastalığı geçirenlerde, kan seviyesinde safra pigment birikimini veya çeşitli nedenlere bağlı olarak karaciğer içi ve dışı safra yollarındaki pıhtılaşmayı çözer. Bileşiminde bulunan karbondioksit içimini kolaylaştırır.

Banyo uygulamalarında; çeşitli ağrılı sendromlar üzerindeki sedatif etkisi ortaya çıkar. Özellikle karın içi organ spazmlarında, içme kürleriyle birlikte yapılmalarında büyük yarar vardır. Bu iki tarz uygulama birbirini tamamlar. Ortak tesir, metabolizma hastalıkları üzerinde de etkili olur. Banyonun romatizma, nevralji, nevrit ve kadın hastalıklarına, içme ile birlikte kullanılması durumunda ise, nutrisyon bozukluklarına iyi gelir.

 

Urganlı Kaplıcaları, nitelikli tesislere sahip kaplıcalardır, iki adet genel tedavi havuzu, çok sayıda sıra banyosu ve hemoroid ve egzema için yapay çamur havuzları vardır. Konaklama sorunu yaşanmayan tesiste, yatak kapasitesi 1000’i bulmaktadır. Termal hizmetin verildiği bu tesislerden en önemlisi, 200 yataklı Turkap Oteli’dir. Sezon süresince artan talebin karşılanması için gerekli bütün önlemler alınmaktadır.

Emir Kaplıcası

Emir Kaplıcası, Manisa ili Kula ilçesinde bulunmaktadır. İlçenin 20 kilometre kuzeydoğusunda, Şehitoğlu köyündedir. Selendi yolu üzerinde, Gediz Çayı’nın kenarında yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 600 metredir.

Emir Kaplıcası, Romalılar zamanında da işletilmiştir. Kaplıcanın yanında o dönemden kalma eski hamam yıkıntıları bulunur. Sodyum bikarbonat ve karbondioksit içeren kaplı ca suyunun temperatürü 54°C, radyoaktivitesi 0.75 eman, pH değeri 6.62’dir. ‘Büyük Hamam’ ve ‘Küçük Hamam’ olmak üzere iki bölümdür.

Total mineralizasyonu litrede 9 gramı aşacak derecede yüksek bir artış gösteren, alkali bikarbonatlı ve karbondioksitli bir sudur. 54°C’yi bulan sıcaklığının sedatif etkisi dış uygulamalara olanak sağlar, içme kürleri şeklinde kullanılması da yararlıdır. Düşük düzeyde tuz ve sülfat içermesi dikkate alındığında, bu suyun yemeklerden önce az miktarda içilmesi bile, özellikle karaciğer fonksiyonları üzerinde etkili olacaktır. Sarılık, hepatit geçirmiş ve fonksiyonel yetersizlik arazı bırakmış olan hastalıkların son tedavisinde değerlendirilebilecek bir sudur. Bu arada, metabolizma hastalıkları üzerinde de oksidasyonu arttırıcı, kan seviyesini temizleyici yönde gelişme gösterir. Bu suyla yapılan tedavilerde, karbondioksit miktarının fazlalığı içimi güçlendirir, mide üzerinde ve bazı dispepsilerin ayrımında suyu daha etkin kılar, sindirimi kolaylaştırır. Şişelenmesi durumunda, Fransa’nın ünlü Vichy Su. yu değerinde etkin bir maden suyu ede edilmiş olur.

Sonuç olarak banyo tedavisi; Büyük Hamam’da, romatizma, nevrit ve kadın hastalıkları, Küçük Hamam’da, romatizma, nevralji, mialji, polinevrit ve hareket noksanlığına bağlı ağrı ve tutukluklarda yararlı olacaktır. İçme tedavisi ise; mide, karaciğer ve safra yolları hastalıklarında önerilmelidir.

Emir Kaplıcası’nda bulunan tedavi üniteleri; iki genel havuzla çok sayıda özel ve sıra banyodan ibarettir. Sosyal tesisler yeterli düzeydedir. Konaklama, pansiyon türü evlerde sağlanmaktadır.

Şehitler Kaplıcası

Manisa ili, Kula ilçesinde bulunan Şehitler Kaplıcası halk tarafından rağbet gören bir şifalı sudur.

Eskihisar Kaplıcası

Manisa ili Demirci ilçesine bağlı, Eskihisar köyü’nde bulunan Eskihisar Kaplıcası yöre tarafından rağbet gören bir kaplıcadır. Bir hamamı ve havuzu vardır içilirse hafif mülayimlik verir. Banyosundan romatizma, nevrit ve kadın hastalıklarından şikayetçi olan hastalar çok fayda görür..

 

Saraycık Kaplıcası

Saraycık Kaplıcası, Manisa ili sınırları içerisindeki Köprübaşı-Demirci yolu üzerinden ulaşılan, Demirci İlçesi’ne bağlı Saraycık Köyü’nde bulunmaktadır. Demirci’ye 40 km, il merkezine 124 km mesafededir. Kaynak yakınındaki Geç Roma dönemine ait hamam kalıntılarından çok eski bir kaynak olduğu anlaşılmaktadır.

Sıcaklığı 45-54 ºC, debisi ise 15-30 lt/sn olan sulardan romatizma, siyatik, kireçlenme, cilt ve kadın hastalıklarında banyo olarak yararlanılmaktadır. 60 yatak kapasiteli, 20 banyolu odası bulunmaktadır.

Sarıkız (Alaşehir) Kaplıcası

Manisa ili Alaşehir ilçe merkezinin güneydoğusunda, Sarıkız madensuyu yakınında bulunan Sarıkız (Alaşehir) Kaplıcası suyunun sıcaklığı 26 ºC, debisi ise 4 lt/sn’dir. Romatizma, cilt ve sinir hastalıkları ile zihin ve beden yorgunluklarında kullanılmaktadır.

Menteşe Kaplıcası

Manisa ili Soma ilçesi sınırları içerisinde bulunan Menteşe Kaplıcası kadın hastalıklarına iyi gelir. Ağrılı sendromları rahatlatıcı özelliği vardır.