Çamur Kaplıcası

Çamur Kaplıcası, GermencikAlangüllü yolu üzerinde, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Çam köyü yakınlarındadır. ‘Çamurlu Ilıca’da denmektedir. İki ayrı noktadan 56 göz halinde kaynayan bir sudur. Birinci kaynağın bulunduğu yerde, eski bir havuz kalıntısı yer alır. Debisi ortalama 5 It/sn’dir. İkinci kaynak ise, sazlık ve çayırlık bir arazinin ortasında olup, geniş bir bataklık halindedir. Çevresinde hiçbir tesis yoktur. Hipertermal olan kaynaklar, içerik bakımından Alangüllü kaynaklarına benzemektedir. Birinci kaynak iyodlu, ikinci kaynak ise sodyum bikarbonatlıklorürlü sular grubuna dahil olup, ek olarak demir ve karbondioksit de içerir. Birinci kaynağın temperatürü 65°C, radyoaktivitesi 5.57 eman, pH değeri 6.42’dir. İkinci kaynağın temperatürü 67.5°C, radyoaktivitesi 1.3 eman, pH değeri ise 6.97’dir.

Çamur banyosu tedavisi; romatizma, nevrit, nevralji ve kadın hastalıklarında büyük yararlar sağlar. Hastalar, suların sıcak olması nedeniyle, bu çamuru sorunlu yerlerine koymak ya da sürmek suretiyle faydalanırlar. Sazların kökleriyle karışmış bu çamur tedavide büyük önem taşır. Bu tür çamurlara ‘Moor’ adı verilir ki, dünyaca tanınmış en kaliteli çamurlardır.

Çamurlu Ilıca’nın sularının bileşimleri Alangüllü Kaplıcası’nın sularıyla aynıdır. Sadece, karbondioksit taşıyan kaynak kükürtlü hidrojen içermektedir. Sudaki klorür, bikarbonatın yarısı kadardır. Bulunan katyon ise sodyumdur. Çamurdaki bileşimin organik olup olmadığı araştırılmalı ve bu yönden de bir değerlendirilmeye gidilmelidir.

İlçe merkezinden bölgeye her zaman için ulaşım olanakları bulunsa da, Germencik kaplıcaları konaklama olanaklarından yoksundur. Hatta modern anlamda hiçbir tesis yok gibidir. Sezon sırasında yöreye bol miktarda kamp çadırı kurulmakta, seyyar yardımcı tesisler getirilmektedir. Ne yazık ki, böylesine yararlı bir kaynak gereği gibi değerlendirilememektedir.

Buna da bakın:  Yerköy Kaplıcası
Comments are closed.