Hesta Kaplıcası

Hesta Kaplıcası, Siirt ili, Eruh ilçesinin Fındık beldesine bağlı Düğün yurdu köyü sınırları içerisinde bulur ve il merkezine uzaklığı 70 kilometredir.

Hesta Kaplıcası’nın üç kaynağının kaptajı yapılmıştır. Bu kaynakların birleşmesinden oluşan su, kadın ve erkeklere mahsus hamamlara dağıtılmaktadır. İbrahim Hakkı Hazretle-ri’nin el yazması eseri Marifetname’de, Hesta Kaplıcalan’nın tarihiyle ilgili ilginç notlar vardır. Buranın, Hz. Süleyman tarafından Seba melikesi Belkıs’a hediye edilen bir güzellik ılıcası olduğu, hatta havuzunun kenarında Hz. Süleyman’a ait bir ayak izinin bulunduğu belirtilmektedir, işte, bu efsane ve halkın mitolojik inançları nedeniyle Hesta Kaplıcaları’na olan rağbet, tarih boyunca var ola gelmiştir.

 

Kalsiyum sülfatlı, klorürlü, magnezyumlu ve hidrojen sülfürlü olan suyu, Türkiye’nin en değerli kükürtlü sularından biri olarak bilinmektedir. Temperatürü63°C, pH değeri 6.9, radyoaktivitesi 14.71 emandır.

 

Banyo, serpintileme, koklama, gargara ve içme tedavilerinin yapılabildiği kaplıcada; dermatozlar, her türlü romatizmal hastalıklar, nevralji, nevrit ve solunum yolları hastalıkları, kadın hastalıkları tedavi edilebilmektedir. Toprak kalevili, tuzlu ve acı, fakat en önemlisi kükürtlü olan bu suların total mineralizasyonu biraz yüksektir. Hipertermal bir sudur. Dış uygulamalarda sedatif ve antienfeksiyöz etki göstermesi beklenir. Bir kısım romatizmal sendromlarda, üst solunum yollarının kronik iltihaplı hastalıklarında ve kadınlarda görülen yine kronik iltihaplı sendromlarda tedavi edici özelliklere sahiptir. İçildiği zaman diüretik etki görülürse de, suda fazla miktarda hidrojen sülfür bulunması nedeniyle bu tedavi çok dikkatli yapılmalıdır.

 

Yoğunluğu genelde haziran, temmuz ve ağustos aylarında artan kaplıca, aynen Billuris Kaplıcası’nda olduğu gibi, 11 Özel İdaresi tarafından işletilmektedir. Kadın ve erkeklere özel iki tedavi havuzu ve yardımcı tesisleri bulunan kaplıcada konaklama tesisleri yetersiz kalmakta, dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçiler için son derecede önemli turizm potansiyeli oluşturacak olan kaplıca ikinci plana düşmektedir. Bölgede yapılacak yeni ve modern yatırımlarla bu sektöre ivme kazandırılmasının doğru olacağı düşünülmektedir.

Kategoriler