Eskişehir Kaplıcaları

Eskişehir Kaplıcaları başlığı altında toplanan tüm bu şifa kaynakları; radyoaktif etkileri ağır basan oligometalik suların özelliklerini taşır. Banyo tedavisi; mide, bağırsak ve romatizmal hastalıklara, başta varis olmak üzere dolaşım sistemi hastalıklarına, karaciğer, safra yollan ve böbrek taşlarına, kınk-çıkık sekellerine, kadın hastalıklarına önerilmektedir. Erdem Hamamı, Yeni Hamam, Kablanlı Hamamı, Şifa Hamamı, Erkekler Hamamı, Erler Kaplıcası, Doğan Hamamı, Nizam Hamamı, Şenlik Hamamı, Şengülcük Kaplıcası, Sivriğlu Hamamı, Alçık Hamamı, Kıymet Kaplıcası, Yenice Kaplıcası, İşçibaşı Hamamı, Alpanos Kaplıcası belli başlı kaplıcalardır. Bu arada, bölgede hem konaklama, hem de termal hizmeti veren iki otelden, Has Termal Otel ile Deda Termal Hotel’den de söz etmek gerekir. Bu otellerden; iki yıldızlı Has Termal Otel, 48 odada 87 yatak kapasitesiyle, tek yıldızlı Deda Termal Hotel ise, 32 odada 52 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir.

Kategoriler