Armutalan Dağ Ilıcası

Armutalan Dağ Ilıcası, Balya ilçe hudutları dahilinde olup, Armutalan köyünün 1.5 kilometre güneyindedir. Ilıcaya Susurluk yolunun 12’inci kilometresinden ayrılan 32 kilometrelik bir yolla ulaşılmaktadır. Balya’ya ise 25 kilometre uzaklıktadır. ‘Balya Dağ İlıcası’ diye de anılır.

Bu ılıcada da iki kaynak bulunmaktadır. Kaynaklardan biri, kadınlar tarafından hem yıkanmak, hem de çamaşır yıkamak amacıyla kullanılır. İkinci kaynak ise asıl suyu teşkil eder. Bu sü; sodyum sülfatlı, klorürlü, radonlu, oligometalik bir sudur. Çamaşır suyunda ise radon bulunmaz.

Ilıca suyunun temperatürü 61.5°C, pH değeri 7.86, radyoaktivitesi 11 emandır. Banyo tedavisiyle; romatizma, nevralji, nevrit ve kadın hastalıkları şifa bulur. Bu su içmeye elverişli değildir. Ancak, içildiğinde hafif yumuşaklık verir ve diüretik etki gösterir. Kadınlar, daha çok çamaşır suyunu tercih ederler. Çamaşır suyu, üstü kapalı, çamaşırlık tipi bir yerdir. Kadınlar burada hem çamaşır yıkamakta, hem de yıkanmaktadırlar. Çamaşır suyunun debisi çok yüksektir.

İki adet tedavi havuzunun bulunduğu Armutalan Dağ Ilıcası’nın henüz modern bir tesise kavuştuğunu söylemek mümkün değildir. Kür yapanlar, ya köy odalarında, ya da kaplıcanın çevresinde yine köylüler tarafından yapılmış basit evlerde kalırlar. Çevrede sadece kahve ve lokanta türü birkaç işletme bulunmaktadır.

Kategoriler