Çavundır İçmesi

Kaynağı hamamdan 100 metre uzaklıkta olan yine debisi yüksek bir sudur. Bileşimi hamam suyuna benzemekle birlikte soğuktur. Sodyum bikarbonat ve karbondioksit içerir. Temperatürü 16°C, pH değeri 6.49, radyoaktivitesi 12 emandır.

İçme suyundaki total mineralizasyon daha azdır. Buna karşılık karbondioksit, diğer kaynaklara nazaran 2.5 kat daha fazladır. Karbogazöz, alkalik ve bikarbonatlı maden sularının etkili olduğu hastalıklarda değerlendirilir. Buna göre; enzimler üzerindeki olumlu tesirin kandaki yedek alkalin miktarını yükselteceğini, asitbaz dengesini düzelteceğini, mide üzerinde öncelikle sedatif, daha sonra stimulant bir etki meydana getireceğini, karaciğer ve safra yolları üzerinde kinetik ve koloratik bir tesirin görüleceğini, sarılıktan arta kalan bulguların ve bozulmuş karaciğer fonksiyon testlerinin düzeleceğini, pankreas hormonlarının uyarılmasıyla kan şekeri üzerinde olumlu bir etki yaratacağını vs. düşünmemiz gerekir. Bu arada çok kuvvetli alkali taşıdığından, kür esnasında istenmeyen bazı tesirlerin de görülebileceği göz önüne alınmalıdır. Eğer alkali miktarı aniden yükselirse, kür uygulanan hastalarda migren denilen yarım başağrıları, bulantılar, iştahsızlık, yorgunluk ve kabızlık gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu durumda kürün kesilmesiyle birlikte, tuz atıcılar ve laksatif ilaçlar verilerek şikâyetlerin giderilmesi gerekir. Keza, 24 saatlik sürede 34 kg.lık ağırlık artışlarında, idrar miktarını çoğaltıcı önlemler alınır ve bu şekilde vücutta biriken sodyum iyonlarının atımı sağlanır.

Buna da bakın:  Emir Kaplıcası
Comments are closed.