Sarısu İçmesi

Sarısu İçmesi Ilıca köyüne birkaç kilometre uzaklıktaki bir yamaçtan kaynamaktadır. Suyunun içeriğinde bol miktarda karbondioksit ve radyoaktif elementler bulunur.
Sıcaklığı 16.5°C’dir.
İçme tedavisi; karaciğer, mide, bağırsak ve safra kese¬sinde salgıyı ve devinimi arttırmakta kullanılır. Diyabet ‘şe¬ker hastalığı’nın ilerlemiş durumlarında olumlu sonuçlar ver¬mektedir. Ayrıca, pankreas üzerinde düzenleyici ve idrar miktarını yükseltici etkisi vardır. Banyo tedavisi ise; kadın hastalıklarının iyileşmesinde çok önemli rol oynar. Su sıcaklığı :16°C Gazipaşa-Alanya karayolunda 26 km.’lik bir dağ yoluyla ulaşılan Ilacaköy’e birkaç km. uzakta, bir yamaçtan kaynar. Madensuyu ,bikarbondiositli olup, karaciğer, mide, bağırsak , safrakesesi hastalıklarına iyi gelir. Ayrıca, ilerlemiş şeker hastalığında olumlu sonuçlar verir. Böbrek işlevlerinde düzenleyici, idrar çoğaltıcı etkileri vardır. Suyunda bol miktarda karbondioksit gazı bulunduğu için, içimi oldukça hoştur. Madensuyu olarak da bilinen suyun talebi oldukça fazladır. Su sıcaklığı 16 derece olduğundan soğutulmadan ve içine katkı madde ilave edilmeden içilmektedir. Karaciğer, mide, bağırsak, safrakesesi, şeker ve böbrek gibi hastalıklarda oldukça etkili olduğu bilinmektedir.

Terziköy Kaplıcası

Terziköy Kaplıcası  Amasya-Gediksa-ray yolu yakınlarında yer alan ve modern tesisleriyle iç turiz¬me büyük katkılarda bulunan bir kaplıcadır. Terziler köyün¬de bulunması nedeniyle ‘Terziler Kaplıcası’ da denir.

Kaplıcanın tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla be¬raber, yanı başında inşa edilen otelin temel kazısı sırasında Roma dönemine ait su borularıyla M.S. 4’üncü yüzyıldan kal¬ma bakır sikkeler bulunmuştur. Bu iki önemli bulgudan hare¬ketle kaplıcanın civarı tetkik edildiğinde, bu alanda geniş çapta Roma dönemi konuşlanmasından söz etmek mümkün¬dür. Suyunun içerik itibariyle içimi kolay sulardan olması, es¬ki devirlerde de içme suyu olarak kulllanıldığı kanısını uyan¬dırmaktadır. Esas kaynağın bulunduğu yerde Osmanlılardan kalma 4×4 metre ebadında bir havuz ve basit soyunma oda¬larını ihtiva eden ahşap bir bina vardır. Eski kaplıca kısmının havuzu, daha fazla kişinin rahatlıkla istirahat edebileceği şe¬kilde genişletilerek yeniden inşa edilmiştir.

Terziköy Kaplıcası, stablen tasnife göre; sodyum bikar-bonatlı ve kalsiyumlu sular grubuna dahildir. 37°C sıcaklıkta, litresinde 0.7009 gram mineralizasyon içeren, pH değeri 6.67 ve radyoaktivitesi 4.5 eman olan hipotonik ve izotermal bir sudur.

Debisi 12-13 Lt/sn. olan kaplıca suyu; sempatik sistemi frenleyici, parasempatik sistemi uyarıcı, enzimlerin tesirini arttırıcı, humoral ve hormonal sisteme etki edici özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin halk dilindeki anlamı; erkeklik kudre¬tini arttırdığı şeklindedir ve bu nedenle de müşterisi boldur. Mide asiditesini azaltır, safra akımını çoğaltır. İdrar söktürü-cüdür. İçme kürlerinin uygulanması, kolesterin ve yağ asitle¬rinin seviyesinin düşürülmesini sağlar. Ayrıca diyabet hasta¬larında pankreas üzerinde baskı yaparak kan şekerini düşü¬rür. Çok geniş endikasyon alanı içinde, romatizmal felçler, mide-bağırsak hastalıkları, böbrek ve idrar yolları, eklem ki¬reçlenmeleri, kırık-çıkık sekelleri ve beslenme bozuklukları üzerinde etkilidir.

Konaklama için Terziköy Kaplıca Otelimden yararla¬nılabilir. 36 odada 76 yatakla hizmet veren otelde, ayrıca 26 adet özel banyo odası da vardır. İki genel tedavi havuzu bu¬lunan ve her türlü sosyal imkânlar sunan otelin yakınlarında daha küçük çapta konaklama tesisleri yer alır. Kaplıca alanı¬nın tamamı ağaçlandırılmış olup, ek olarak bölgede 14×7 me¬tre ebadında ve derinliği 1.20-1.70 metre arasında değişen bir yüzme havuzu da bulunmaktadır.