Ilıkça Kaplıcası

Ilıkça Kaplıcası, Söke’nin Kemer köyündedir. Cilt hastalıklarına iyi gelen şifalı bir su kaynağıdır.

Çıban Kaplıcası

Çıban Kaplıcası, İlçenin güneydoğusunda, Söke yolu üzerindedir. Yavansu Kaplıcası’nın yanındadır. Aslında çamur banyosudur. Özellikle çıbanları iyileştirmede yararlı olduğu için bu adı almıştır. Cilt hastalıklarına iyi gelir. Çok eski çağlardan beri güzellik amacıyla kullanılmaktadır. ‘Venüs Çamuru’ diye de anılır.

Kuşadası İçmelerimi, yeniden düzenlenen kaynak durumuna göre, öncelikle Eski İçme ve Yeni İçme olarak ikiye ayırmak, daha sonra Yeni Içme’yi, tıbbiteknik özellikleri benzerlik gösteren üç ayrı içme halinde incelemek gerekir.

Kuşadası’nın güneyinde kalan ve denize daha yakın konumdaki içme, Güzelçamlı îçmesi’dir ve aynı isimli plajın kuzey ucundaki kayaların dibinden çıkmaktadır. Bromürlü, karbondioksitli ve tuzlu bir sudur. Diğer bir kaynak, Sümerbank Kampı’nın yanındadır. Buna Kemerli İçmesi adı verilmektedir. Bir üçüncü kaynak da, kamp havuzunun deniz tarafında, Tusan Motel’e 300 metre uzaklıkta yer almaktadır. Buraya da 31’ler İçmesi ya da ‘Açık Kaynak’ denilmektedir. Her üç kaynak da radyoaktiftir.

Kızıl Ilıca

Kızıl Ilıca, Germencik ilçesinin Abdurrahman köyündedir. Suları devamlı köpüren bir ılıcadır. Suyu, özellikle deri hastalıkları için yararlıdır.

Güzellik Suyu

Güzellik Suyu, Kentin doğusundan kaynayan bir sudur. Kükürt içeren bu su, cilt hastalıklarına ve romatizmaya iyi gelmektedir.

Ihcaoba Ilıcası

Ihcaoba Ilıcası, Gönen’in 10 kilometre güneybatısında, Ilıcaoba köyündedir. Cilt hastalıklarına yararlı bir sudur.

Asarköy Ilıcaları

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinin yöresel şifalı kaynaklarından birisi, belki de en önemlisi Asarköy Ilıcalarıdır. İlçe merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda, Hisarköy’dedir. ‘Hisar Kaplıcası’, ‘Hisarköy Kaplıcası’ ya da ‘Asarköy Kükürtlü Kaynağı’ olarak da tanımlandığı olur.

Ilıcaların bulunduğu bölgede üç kaynak vardır: Asıl Asarköy İlıcalarımı oluşturan ‘Çelikli Su’ ile ‘Kükürtlü Kaynak’ ve bu kaynaklardan 500 metre uzaktaki bir araziden kaynayan Acı Su.

Acı Su kaynağı taş bir yalaktan akmakta ve aktığı yerde kükürtlü çakıltaşı bırakmaktadır. Çevrede güçlü bir hidrojen sülfür kokusu duyulur. Asarköy’de, Balıkesir depreminden sonra üç yeni kaynak daha meydana çıkmış, buna karşılık Kükürtlü kaynağın debisi gün geçtikçe azalmıştır.

a) Çelikli Su: Sodyum bikarbonatlı, sülfatlı, karbondioksitti ve arseniklidir (0.42 mg/It). Temperatürü 75°C, pH değeri 6.62, radyoaktivitesi 3.5 emandır.

b) Kükürtlü Kaynak: Sodyum bikarbonatlı, sülfürlü,magnezyumlu ve arseniklidir (0.53 mg/lt). Temperatürü 59°C, pH değeri 6.9, radyoaktivitesi 2.85 emandır.

c) Acı Su: Sodyum bikarbonatlı, sülfatlı, karbondioksitli ve sülfürlüdür. Temperatürü 31°C, pH değeri 6.59’dur.

d) Yeni kaynaklar: Sodyum bikarbonatlı, sülfatlı, karbondioksitli ve arseniklidir (0.40 mg/lt). Bu sularda bir miktar da iyoda rastlanmıştır (0.80 mg/lt).

Çelikli Su ile Kükürtlü Kaynak’ta yapılacak banyo tedavisi; romatizma, nevralji, kadın hastalıkları, nevrit ve deri hastalıklarında çok yararlıdır. Bunlardan ayrı bir kaynak olarak değerlendirme durumunda olduğumuz Acı Su’da ise durum farklıdır. Su ılık olduğundan banyoya pek elverişli değildir. Ancak, serpintileme, koklama ve gargara yoluyla solunum yolları hastalıklarında ve deri hastalıklarında çok şifalı olur.

Asarköy kaynakları; 2 gram total mineralizasyon içeren sıcak maden suları kapsamında olduğundan, bileşimleri bu yöredeki diğer sularla hemen hemen benzer özelliktedir. Sularda, sodyum bikarbonat ve ek olarak sülfat hakimiyeti vardır. Şu halde, kalevi bikarbonatlı suların etkilerini göstermesi beklenmelidir. Kaynaklar ayrıca fazla miktarda arsenik içerirler ki, arseniğin troid bezini uyardığı ve bünyeyi güçlendirici bir etki gösterdiği bilinmektedir. Kaplıca uygulamaları, genelde diğer sıcak sularda sözü edilen endikasyonları kapsamaktadır.

Ilıcada, bir tedavi havuzu ile sıra banyolar bulunmaktadır. Sosyal tesisler yeterli olmasa bile ihtiyacı karşılayacak düzeydedir. Konaklama sorunu ise, pansiyon olarak yapılmış, toplam yatak sayısı 50’yi geçmeyen odalarda halledilmeye çalışılmakta, yaz aylarında da kamp çadırları kurulmaktadır.

Emendere Kaplıcaları

Emendere Kaplıcaları, Sındırgı ilçesine bağlı Emendere ‘llıcaköy’ köyündedir. Bu nedenle ‘Ilıcaköy Kaplıcaları’ diye de bilinir. İlçe merkezine uzaklığı 67 kilometredir. Güneydoğuya doğru uzanan kaplıca yolunun her iki tarafı sık ağaçlarla kaplıdır.

Emendere Kaplıcalarında, birbirinden bağımsız olarak kaynayan iki kaynak vardır: Kemeraltı Kaynağı ile Derebaşı Kaynağı. Madeni az ılıca ve içmeler grubuna dahil her iki kaynağın suyu; bikarbonattı, kalsiyumlu, sodyumlu, oligometalik ve radonludur. Ülkemizdeki radyoaktivitesi en yüksek kaplıcalardan biridir. Derebaşı kaynağının temperatürü 32°C, pH değeri 7.04, radyoaktivitesi 2324 emandır. Radyoaktivite, Kemeraltı kaynağında 8384 Pci/lt=82 eman’a çıkmaktadır.

Banyo tedavisi; nevrastenikler, nekahat dönemindeki hastalar, zayıflar, yaşlılar için çok yararlıdır. Bu suların özelliği, ötekiler gibi kalevi bikarbonatlı değil, toprak kalevili bikarbonattı olmasındadır. Ancak, total mineralizasyon çok düşük olduğundan, minerallerin pek etkisi görülmez. Buna karşılık, içme suyu olarak sofrada kullanılabilir. Ayrıca yapılacak diürez kürleri etkili olacaktır. Radyoaktivitesinin çok yüksek olması, diürez kürü esnasında ürik asit gibi bazı birikmeye eğilimli organik unsurların kan seviyesinden daha kolaylıkla ve hızla temizlenebileceğini düşündürür. Şu halde, gutlu hastalarda ve böbrek taşı olanlarda dikkate alınmalıdır. Radyoaktivitenin yüksekliği aynı zamanda hormonal etki yapacağından, Emendere kaynaklarını ‘Gençlik Suyu’ olarak değerlendirmek de mümkündür. Bu sular insanı gençleştirir, güzelleştirip hormon düzensizliklerini giderir. Deri hastalıklarına, özellikle de sedef hastalığına iyi gelir. İçimi halinde; sindirim sistemi üzerinde olumlu etki yaratır.

Emendere Kaplıcalarında önemli sayılabilecek bir tesis yoktur. Bir genel havuz ile birkaç gömme beton banyo, tüm tedavi bölümünü oluşturur. Konaklamak isteyenler ise köy odalarında ve çardaklarda kalırlar. Böylesine değerli bir suyun modern tesislerle değerlendirilmemiş olması hayli üzücü bir durumdur.

Güre Kaplıcası ve Çamur Banyosu

Güre Kaplıcası ve Çamur Banyosu, Edremit ilçesine bağlı Güre beldesi sınırları içindedir. Kaplıcanın denizden yüksekliği 3 metre, denizden uzaklığı ise 300 metredir. Ege bölgesinin kuzeyinde, Truva ile başlayıp Bergama’ya kadar uzanan turistik bölgenin merkezinde, Türkiye’nin en güzel sayfiye yerlerinden olan Akçay’a 3 kilometre mesafededir. Kazdağı’nın güney yamaçlarını kaplayan zeytinlikler arasında bir sağlık ve dinlence yeridir. İlçe merkezine 12 kilometrelik bir uzaklıktadır. Çanakkale yolu kaplıcanın hemen önünden geçer.

Kükürtlü ılıca ve içmeler grubunda incelenen Güre Kaplıcası’nın suyu; sodyum sülfatlı ve hidrojen sülfürlüdür. Sodyum sülfatlı suların en tipik örneğidir. Aynı zamanda eşik değerlerin üstünde kükürtlü hidrojen bulunmaktadır. Suyun temperatürü ortalama 59°C (kaynak çıkışında 67.5°C, havuza aktığı yerde 53°C), pH değeri 8.48, radyoaktivitesi 0.3 emandır.

Banyo tedavisi; romatizma, nevrit, polinevrit, nevralji, mialji, kadın hastalıkları ve elit hastalıklarında yararlıdır. Sıcak kükürtlü su, solunum yolu hastalıklarında, siyatik, kas ve kemik ağrılarının tedavisinde etkin rol oynar. Sedef hastalığı için de tavsiye edilen bir sudur. Çamur banyosu yoluyla şifa arayanlar, çamurun benzer tedavi edici özelliklerinden yararlanırlar.

Güre Kaplıcası’nın suyunun bileşimi, bu yörenin maden suları arasında ayrıcalıklı bir değere sahiptir. Acı kalevi sular grubuna giren bu maden suyunda fazla miktarda sıcaklık ve yüksek oranda kükürtlü hidrojen bulunur. Şu halde, banyo uygulamalarında daha değişik endikasyonlar da görülecek demektir. Kükürtlü sular, özellikle iltihaplı sendromlarda önem kazanır. İltihaplı hareket sistemi hastalıklarında ve bu gruba giren romatizmalarda, deri hastalıklarında, akciğerlerin cerahatli rahatsızlıklarında, üst solunum yollarının kronik akıntılı iltihaplarında, yine kadınların kronik salpenjit ve salpenjooverit gibi rahatsızlıklarında ve karbondioksit metabolizmasının hafif düzensizlik gösterdiği hallerde, bu sulardan büyük ölçüde yararlanılır.

Türkiye’nin bu çok tutulan kaplıcasında, son derece modern tesisler iki binada toplanmıştır, iki adet genel tedavi havuzu ve yirmi iki adet sıra banyosu varır. Her türlü sosyal olanağın bulunduğu tesiste konaklamak da mümkündür. Yatak kapasitesi 200’e ulaşan otelin tüm odaları banyoludur.

Karaağaç Kaplıcası

Karaağaç Kaplıcası, Burhaniye beldesine bağlı Karaağaç köyü yakınlarındadır. İçe merkezine 16 kilometre uzaklıktadır. Ilıca özelliğinde olan kaplıca suyunun banyo olarak kullanılması halinde; başta uyuz olmak üzere deri hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Solunum yolları hastalıklarında da yararlı bir sudur.

Hozluca Ilıcası

Hozluca Ilıcası, Balya ilçesinde, Ilıca Kaplıcası’nın yakınlarındadır. Suyu, romatizma ve deri hastalıklarına iyi gelmektedir.