Diyadin Kaplıcaları

Diyadin Kaplıcaları olarak tanınan bu kaplıcalar, üç grup kaplıcadan ‘çermikten’ oluşmaktadır:

a) Köprü Çermiği: İlçenin5 kilometregüneyindedir.

Kaplıcanın tortuları, Murat Nehri üzerinde doğal bir köprü meydana getirdiği için bu ad verilmiştir.

b) Yılanlı Çermik: Köprü Çermiği’nin400 metregüneyindedir.

c) Davut Çermiği: Diğer iki çermiğe göre2 kilometredaha güneyde, Davut köyü sınırları içindedir.

Denizden yüksekliği 1900-1975 metrearasında değişen bu kaplıcalar, uzun yıllardan bu yana kullanılmakta ve halk tarafından çok rağbet görmektedir.

Tıbbi ve teknik değerlendirmeleri aşağıda sunulan kaplıcaların suyu; bikarbonat, kalsiyum, hidrojen sülfür ve karbondioksit içerir. Yılanlı ve Davut Çermikleri’nde bir miktar magnezyum vardır. Temperatürü 39-50°Carasında, radyoaktiviteleri 1.3-1.6 eman, pH değerleri 6.7-6.85 arasında değişmektedir.

Her üç kaynak da, romatizma, nevri t, nevralji ve kadın hastalıklarına tavsiye edilir. Köprü ve Davut çermikleri, sularının bileşimleri ufak iniş çıkışlar gösterse de birbirine benzer. Her iki suda 2-3 gramcivarında total mineralizasyon bulunmaktadır. Bunlar; toprak kalevili, bikarbonatlı ve sülfatlı maden sularıdır. Kükürtlü hidrojen ve karbondioksit ihtiva ederler. Aynı zamanda hipertermal ve hipotonik sulardır. Ter-maîiteleri 40-45°Carasında değişir. Her üç suyun da dış ve iç uygulamalarda endikasyonları aşağı yukarı aynıdır. Dış uygulamada; karbondioksitin ve termalitenin sedatif ve vazodila-tatör etkileri beklenir. Kükürtlü hidrojenin ise, cilt ve enfeksiyonlara bağlı romatizmal sendromların yanı sıra, özellikle üst solunum yollarının akıntılı kronik iltihaplarında burun kanalına etkili olduğu görülür. Bu maden sulan; termaliteleri bakımından sedatif tesirleriyle, kükürtlü hidrojen bakımından kronik enfeksiyon ve cilt hastalıklarında, karbondioksit bakımından da vazodilatatör ve sedatif etkiyi tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendirilebilirler.

Termal suların bikarbonat, klorür, sülfat, kalsiyum, karbondioksit gazı içermesi ve toplam mineralizasyonun 1 gr/lt olması nedeniyle şifa özelliği taşır. Cilt hastalığı, özellikle romatizma, mide-bağırsak ve böbrek rahatsızlıkları,nevrit nöroloji, kadın hastalıkları, kemik ve kireçlenme hastalıkları, siyatik ve metabolizma bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

Diyadin Kaplıcaları dünyadaki şifalı sular içerisinde 7.sırada yer almaktadır.Sıcaklık 72-78 °Cdir.

Diyadin kaplıcalarında; genel tedavi havuzları, özel banyoların bulunduğu sıra odalar ve bir de Hidroloji Ünitesi vardır. Yatak kapasitesi toplamda 150’yi bulan bir turistik otele, sezon süresince çadır kurmaya müsait geniş bir araziye ve yeterli sayıda sosyal tesise sahiptir. Ancak, kaplıca bölgesine yakın olması nedeniyle, buraya gelenlerin büyük bölümü ihtiyaçlarını ilçe merkezinden karşılamayı tercih etmektedirler.

Dambat Kaplıcası

Ağrı il merkezinden5 kilometreuzaklıkta, eski adı Dambat olan Yolluyazı köyünde bulunan Dambat Kaplıcası; ilin en önde gelen kaplıcaları arasındadır. Murat Nehri kıyısında yer alan kaplıcanın tuzlu, kükürtlü ve çamurlu olan suyu çok şifalıdır. Deri ve romatizma hastalıklarına iyi gelir.  Yara, çıban, sivilce gibi deri hastalıkları ve romatizma için şifalıdır. Kapalı bir yerde kalınca zehirleme yaptığından sabit bir havuz içine alınmamıştır. Ayrıca maden suyu kıvamındaki kaynak suyu böbrek, bağırsak ve mide hastalıklarına iyi geldiği tecrübe edilmiştir.

Tahtalıköy (Narlık) Kaplıcası

Ceyhan’da ilçe merkezinin 6 km. güneyinde Tahtalıköy yakınlarında bir kaynaktır. Sıcaklığı 20 santigrat derecedir. Su kabarcıklar halinde kükürtlü hidrojen gazı çıkararak havuzlara kadar akar. Suyun kaşıntılı cilt hastalıklarına ve isiliğe iyi geldiği söylenir.  Solu­num yolları, romatizma ve cilt hastalıklarına iyi gelen bir kaplıcadır. Suyunun kükürt içermesi nedeniyle ‘Tahtalıköy Kükürtlü Kaynağı’ diye de anılmaktadır. İçmesi; sülfatlı ‘acı’ soğuk sular grubuna dahildir. Karaciğer ve safra kesesi hasta­lıkları üzerinde etkilidir.