AYDIN İLİ ŞİFALI SULARI VE KAPLICALARI

AYDIN
Ege bölgesinin en gelişmiş ve en zengin illeri arasında yer alan Aydın’da, sıcak yer altı suları önemli bir enerji kaynağını oluşturur. 11 dahilindeki seraların bir çoğu bu sularla ısıtılmaktadır. Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nce yürütülen seri çalışmalar, jeotermal enerji kaynaklarının yanı sıra, ilin doğal güzelliklerini oluşturan şifalı suların da yeryüzüne çıkarılmasına vesile olmuştur.
Aydın’ın Bozdoğan, Buharkent, Germencik, Kuşadası, Söke ve Kuyucak ilçelerindeki sıcak ve soğuk su kaynaklan, sağlık turizmi yoluyla il ekonomisine büyük katkılarda bulunmaktadır. Çok sayıda şifalı kaplıca, içme ve çamur banyolarının yer aldığı Aydın’da, her geçen gün bir başka kaynağın bulunması, toprak altında ne kadar büyük bir potansiyele sahip olunduğunun bir göstergesidir.

Aydın ilindeki kaplıcalar genellikle ilçelere dağılmış durumdadır. Ancak, il merkezinin hemen yanı başında da bazı kaplıcaların bulunduğunu söylemek mümkündür.

Aydın Kaplıcası: Kentin doğusundadır. Suyu; mide, bağırsak, karaciğer ve safra kesesi hastalıklarında yararlıdır.

Güzellik Suyu: Kentin doğusundan kaynayan bir sudur. Kükürt içeren bu su, cilt hastalıklarına ve romatizmaya iyi gelmektedir.

İmamköy Kaplıcası: Aydın’ın doğusunda, merkez ilçeye bağlı lmamköy’dedir. Kaplıca köyün kuzeyinde yer alır. Sodalı sıcak maden suları kapsamında olup, bir miktar karbondioksit içermektedir. Nevralji ve sinir sistemi bozukluklarında, ağrılı hastalıklarda ve böbrek sancılarının durdurulmasında etkili bir sudur.

Son zamanlarda, Aydın’ın Ilıcabaşı semtinde, 11 Özel İdaresi’ne ait 100 dekarlık bir alanda yeni bir sıcak su kaynağı bulunmuştur. Suyun sıcaklığı 60°C olup ekonomiye kazandırılması yolunda çalışmalara başlanılmıştır. Aynı şekilde, Germencik ilçesinde M.T.A. tarafından yapılan sondajlarda da, 100°C sıcaklıkta suların bulunduğu yeni jeotermal yöreler saptanmıştır.

Germencik ilçesi, jeotermal kaynaklar açısından gerçekten bölgenin en zengin ilçelerinden biridir. Bölgede, Germencik Kaplıcaları adı altında faaliyet gösteren çok sayıda kaplıca vardır. Bunları sırasıyla inceleyecek olursak;

Alangüllü Kaplıcası: Germencik ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Bozköy köyü hudutları içindedir. Köye 2 kilometre mesafedeki Hıdırbeyli kasabasına daha yakındır. Kükürtlü Kaynağı ve Çelikli Kaynağı adıyla anılan iki kaynağı vardır. Asıl kaynak Kükürtlü Kaynağı’dır. Sular, eski hamamın 67 metre gerisinden kaynamakta ve bir kanal yardımıyla kaplıcaya aktarılmaktadır. Debisi saniyede 1 litredir.

Sodyum bikarbonatlıklorürlü sular kapsamına dahil edilen suyun içeriğinde ayrıca hidrojen sülfür ve karbondioksit bulunur. Çelikli kaynağın temperatürü 53°C, radyoaktivitesi 2.34 eman, pH değeri 6.68’dir. Kükürtlü kaynağın ise. temperatürü 62°C, radyoaktivitesi 0.22 eman, pH değeri 6.42’dir.

Banyo tedavisi; romatizma, nevralji, nevrit ve kadın hastalıkları için tavsiye edilir. İçme tedavisi ise; ısıtılarak içilmesi kaydıyla hipostenik midelere, karaciğer ve safra yolları hastalıklarına iyi gelir.

Kaplıcanın her iki kaynağındaki suların bileşimi kimyasal yönden aşağı yukarı aynı özelliklere sahiptir. Litresinde total olarak 5 grama yakın mineral taşımaktadır. Bu tuzların çoğunluğunu sodyum klorür ve sodyum bikarbonat teşkil ettiğinden, tuzlu, bikarbonatlı, alkalik maden suları grubuna girer. Bileşimlerinde bol miktarda kükürt ve yine oldukça yüksek değerde serbest karbondioksit içermeleri, bu suları hem kükürtlü maden suları, hem de karbogazöz maden suları sınıflarına da sokar. Her iki kaynağın sıcaklığı 50°C’nin üzerindedir. Banyo uygulaması sırasında, yukarıda söz konusu edilen değişik sınıf suların etkilerini ayrı ayrı görmek mümkün olur. Bir taraftan karbondioksit gazı vazodilatatör etki yaparken, diğer taraftan sülfürün varlığı antienfeksiyöz tesiri gösterecektir. Aynı şekilde, kronik iltihaplar üzerindeki etkisine, suların taşıdıkları tuzlar nedeniyle kazanılan rezolütif özellik de katılacaktır. Oldukça yüksek sıcaklıkları, suyun sedatif etkisini ortaya çıkaracaktır. Ancak, debisinin fazla yüksek olmaması dikkate alındığında, endikasyon tesirinin de pek fazla olmayacağı görülmektedir.

Kaplıcanın tedavi kısmında, bir havuzla özel banyolar bulunmaktadır. Konaklama için; 72 yatak kapasiteli Özel İdare Oteli ile 36 yatak kapasiteli Termos Otelimden yararlanılabilir. Kaplıca alanında, ayrıca 60 kadar baraka tipi evle diğer sosyal tesisler yer almaktadır.

Çamur Kaplıcası: GermencikAlangüllü yolu üzerinde, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Çam köyü yakınlarındadır. ‘Çamurlu Ilıca’da denmektedir. İki ayrı noktadan 56 göz halinde kaynayan bir sudur. Birinci kaynağın bulunduğu yerde, eski bir havuz kalıntısı yer alır. Debisi ortalama 5 It/sn’dir. İkinci kaynak ise, sazlık ve çayırlık bir arazinin ortasında olup, geniş bir bataklık halindedir. Çevresinde hiçbir tesis yoktur. Hipertermal olan kaynaklar, içerik bakımından Alangüllü kaynaklarına benzemektedir. Birinci kaynak iyodlu, ikinci kaynak ise sodyum bikarbonatlıklorürlü sular grubuna dahil olup, ek olarak demir ve karbondioksit de içerir. Birinci kaynağın temperatürü 65°C, radyoaktivitesi 5.57 eman, pH değeri 6.42’dir. İkinci kaynağın temperatürü 67.5°C, radyoaktivitesi 1.3 eman, pH değeri ise 6.97’dir.

Çamur banyosu tedavisi; romatizma, nevrit, nevralji ve kadın hastalıklarında büyük yararlar sağlar. Hastalar, suların sıcak olması nedeniyle, bu çamuru sorunlu yerlerine koymak ya da sürmek suretiyle faydalanırlar. Sazların kökleriyle karışmış bu çamur tedavide büyük önem taşır. Bu tür çamurlara ‘Moor’ adı verilir ki, dünyaca tanınmış en kaliteli çamurlardır.

Çamurlu Ilıca’nın sularının bileşimleri Alangüllü Kaplıcası’nın sularıyla aynıdır. Sadece, karbondioksit taşıyan kaynak kükürtlü hidrojen içermektedir. Sudaki klorür, bikarbonatın yarısı kadardır. Bulunan katyon ise sodyumdur. Çamurdaki bileşimin organik olup olmadığı araştırılmalı ve bu yönden de bir değerlendirilmeye gidilmelidir.

İlçe merkezinden bölgeye her zaman için ulaşım olanakları bulunsa da, Germencik kaplıcaları konaklama olanaklarından yoksundur. Hatta modern anlamda hiçbir tesis yok gibidir. Sezon sırasında yöreye bol miktarda kamp çadırı kurulmakta, seyyar yardımcı tesisler getirilmektedir. Ne yazık ki, böylesine yararlı bir kaynak gereği gibi değerlendirilememektedir.

Gümüş Ilıcası: Germencik ilçesinin batısında, Gümüş Dağı’nın eteğindeki Gümüşlü köyündedir. Bu nedenle ‘Gümüşlü Kaplıca’ diye de anılır. Dört kaynaktan çıkan şifalı suyun zaman zaman kaybolması, kaynaklar üzerinde kalıcı modern tesislerin yapılmasını engellemektedir.

Sodyum bikarbonatlıklorürlü ılıca ve içmeler grubunda incelenen Gümüşlü Kaplıca’nın kadın ve erkekler hamamını besleyen sularının bileşimi; sodyum klorürlü, bikarbonatlı, kalsiyumlu ve karbondioksitlidir. Kaynakların temperatürleri 40 41°C arasında değişir. Radyoaktiviteleri 0.871.6 eman, pH değerleri 6.406.50 arasında oynamaktadır.

içme olarak kullanılmaya pek elverişli olmasa da, nutrisyon bozukluklarında banyo ile birlikte alınması yarar sağlar. Banyo tedavisi, özellikle romatizmalılarda iyi sonuçlar verir. Nevrit, nevralji ve kadın hastalıklarına da iyi gelir.

Kaynakların bileşimi birbirini andırmaktadır. Total mineralizasyon litrede 2 gramın pek az üstüne taşmaktadır. Klorobikarbonatlı alkalik sular sınıfına girer. İçlerinde bir miktar karbondioksit bulunmaktadır. İçme kürleri halinde kullanıldığında; özellikle karaciğer ve safra kesesi üzerinde, karaciğer fonksiyonlarını düzenleyici ve safra akıtıcı yönde olumlu etkileri görülür. Bu nedenle sekresyonu ve hareketi uyarmak ve düzenlemek bakımından midebağırsak sistemi üzerinde etkili bir su olarak kabul görür. Bileşimlerindeki serbest karbondioksit, içme kürleri sırasında içimi kolaylaştırır. Dış uygulamalarda, soğutma işlemine gerek göstermeyecek ideal termalitesi sedatif etki yaparken, serbest karbondioksit de vazodilatatör etkisi gösterir.

Gümüşlü Kaplıca’da; biri kadınlara ait olmak üzere dört adet tedavi havuzu bulunmaktadır. Sosyal tesisleri mevcuttur. Yine de, kaplıcaya gelenlerin çoğunluğu yiyeceklerini beraberlerinde getirmektedirler. Konaklama tesisi olarak; yan yana odalardan ibaret birkaç dizi baraka bulunmakta, sezon sırasında ise kamp çadırları kurulmaktadır.

Kızıl Ilıca: Germencik ilçesinin Abdurrahman köyündedir. Suları devamlı köpüren bir ılıcadır. Suyu, özellikle deri hastalıkları için yararlıdır.

AydınDenizli il sınırları yakınında Kızıldere Ilıcası bulunmaktadır. Anayolun hemen kenarında, yolun güney tarafındadır. Ilıcanın karayolu üzerinde olması ulaşımı kolaylaştırmıştır.

Kızıldere Ilıcası’nın suyu, ılıcaya 3 kilometre uzaklıktan gelmektedir. Sodyum bikarbonatlısülfatlı sular grubuna dahildir. Temperatürü 5455°C, radyoaktivitesi 0.45 eman, pH değeri 7.8’dir. Banyo tedavisi; sinirlilik, ruhsal yorgunluk ve ateşli hastalıklardan sonraki nekahat hallerinde yararlıdır.

Kaplıca suları total olarak litrede 4 gramın üstünde mineral taşımaktadır. Bileşimlerinde hâkim anyonlar bikarbonat ve sülfat, bunları karşılayan katyon ise sodyumdur. Şu halde, acı bikarbonatlı alkalik sular grubuna girerler. Mineralizasyonlarının fazla olması nedeniyle, az miktarda içilmeleri halinde bile, özellikle içme kürleri yemeklerden yarım saat önce 50100 santimetreküp miktarında alındığında, karaciğer ve safra kesesi üzerinde olumlu etki yaratır. Safra salgısını arttırdıkları ve hepatitlerin gerisinde kalan fonksiyonel işlemleri düzenledikleri gibi, sindirim sistemine dış ve iç salgı yapan dokularının faaliyetini kamçılar. Özellikle pankreas üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle, diyabette olduğu gibi gut ve şişmanlığın çeşitli semptomlarında da geçerli bir yardımcı tedavi şekli olarak değerlendirilebilir. Kanda yedek alkali ve asitbaz dengesi üzerinde regülatör etki yaratır. Banyo gibi dış uygulamalarda, sıcaklığına bağlı olarak sedatif bir etki görülür. Bu bakımdan, bir taraftan lokomotör sistemin ağrılı sendromlarında kullanılırken, diğer taraftan da içme kürlerindeki etkileri göz önüne alınarak, özellikle batının ağrılı sendromlarında ve kolitik spastik ağrıların yatıştırılmasında değerlendirilebilir.

Kaplıcanın kadın ve erkeklere mahsus iki ayrı tedavi havuzunun yanı sıra, çok sayıda havuzlu özel banyosu da vardır. Toplam yatak kapasitesi 100 civarındaki bir otel, konaklama ihtiyacına cevap vermeye çalışmaktadır.. Yeterli sosyal tesise sahiptir.

Kuşadası ilçesi, Aydın’ın olduğu kadar, Ege sahillerinin en çok turist çeken gözde ilçelerinden biridir. Turizm mevsiminin başlamasıyla birlikte, ilçe yoğun bir hareketlilik dönemine girer ve bu hareketlilik yaz aylarında doruğa ulaşır. Denizi ve doğal güzellikleri herkesçe bilinen Kuşadası, kaplıcaları, içmeleri ve çamur banyolarıyla da ünlü bir yerdir. .

ilçede Kuşadası Kaplıcaları adı altında incelemeye değer iki adet şifalı su kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynakların her ikisi de, merkeze 4 kilometre uzaklıkta, ilçenin güneydoğusunda yer alır.

Yavansu Kaplıcası: Söke yolu üzerindedir. Hareket sistemindeki ağrı ve tutukluklara, romatizmal ağrılara ve diğer ağrılı hastalıklara iyi gelen bir suyu vardır. Konaklama tesisi bulunmamaktadır. Ziyaretçiler ilçe merkezinde konaklarlar.

Çıban Kaplıcası: İlçenin güneydoğusunda, Söke yolu üzerindedir. Yavansu Kaplıcası’nın yanındadır. Aslında çamur banyosudur. Özellikle çıbanları iyileştirmede yararlı olduğu için bu adı almıştır. Cilt hastalıklarına iyi gelir. Çok eski çağlardan beri güzellik amacıyla kullanılmaktadır. ‘Venüs Çamuru’ diye de anılır.

Kuşadası İçmelerimi, yeniden düzenlenen kaynak durumuna göre, öncelikle Eski İçme ve Yeni İçme olarak ikiye ayırmak, daha sonra Yeni Içme’yi, tıbbiteknik özellikleri benzerlik gösteren üç ayrı içme halinde incelemek gerekir.

Kuşadası’nın güneyinde kalan ve denize daha yakın konumdaki içme, Güzelçamlı îçmesi’dir ve aynı isimli plajın kuzey ucundaki kayaların dibinden çıkmaktadır. Bromürlü, karbondioksitli ve tuzlu bir sudur. Diğer bir kaynak, Sümerbank Kampı’nın yanındadır. Buna Kemerli İçmesi adı verilmektedir. Bir üçüncü kaynak da, kamp havuzunun deniz tarafında, Tusan Motel’e 300 metre uzaklıkta yer almaktadır. Buraya da 31’ler İçmesi ya da ‘Açık Kaynak’ denilmektedir. Her üç kaynak da radyoaktiftir.

Güzelçamlı İçmesi; sodyum klorürlükarbondioksitii bromürlü, Kemerli İçmesi; sodyum klorürlübromürlü radonlu, 31’ler İçmesi ise; sodyum klorürlüradonlu sular grubuna dahildir.

Birinci içmenin temperatürü 19°C, radyoaktivitesi 0.79 eman, PH değeri 6.7, ikinci içmenin temperatürü 24.5°C, radyoaktivitesi 39 eman, pH değeri 6.64, üçüncü içmenin temperatürü 23.5°C, radyoaktivitesi 75 eman, pH değeri ise 6.8’dir.

Kuşadası İçmelerimin özellikleri dikkati çekecek düzeydedir. Güzelçamlı İçmesi; toplam mineralizasyonunun oldukça düşük olması ve radyoaktif gazlar içermesi bakımından diğerlerinden ayrılmaktadır. Litresinde 9 grama yakın tuz bulunan bu suların müshil etkisi vardır. Midebağırsak sistemi ve ona bağlı salgı bezlerinin dış salgı motilitesini arttırır. Bileşiminde bulunan serbest karbondioksit içimi biraz kolaylaştırır.

Diğer kaynaklar ise, çok kuvvetli tuzlu sulardır. Bunların litredeki tuz miktarları; Kemerli kaynağında 31, Açık kaynakta 34 gramın üstünde bulunmaktadır. Bileşimleriyle deniz suyuna oldukça yakınlaşan bu suların bir özelliği de, yüksek miktarda radon taşımalarıdır. Şu halde, radyoaktivitesi yüksek tuzlu sular grubuna girerler ve dış uygulamalarda değerlendirilirler. Sıcaklıklarının yüksek olmaması ve deniz suyuna nazaran daha ılık bir ısı göstermeleri, bu sulan hareket sisteminin ağrı ve tutuklukla seyreden çeşitli hastalıklarında kullanma ve değerlendirme olanağı verir. Uygulamalar tedavi havuzlarında yapılır. Bir taraftan denizin soğuk suyu, diğer taraftan onun hemen yanı başında bulunan, denizin adeta ısıtılmış ve radyoaktivite ilave edilmiş şekli olan bu sular, değişik uygulama olanakları verme bakımından bu yöreye ayrı bir zenginlik kazandırırlar.

Her üç suyun da basit çeşmelerden aktığı bölgede başka hiçbir tesis bulunmamaktadır. Konaklama sorunu, Kuşadası’ndaki sayılamayacak derecede çok otel, motel, pansiyon vs.den yararlanılarak halledilebilir. Bu konularda bilgi almak isteyenler Kuşadası Turizm Danışma Bürosu’na müracaat edebilirler.

NaturMed Doğal Tedavi ve Kaplıca Merkezi: Kuşadası’na 18 kilomere uzaklıkta, Davutlar beldesindedir. Türkiye’de litresinde 5 gram total mineralizasyon bulunan ve 12 çeşit mineral içeren suya sahip tek kaplıcadır.

Romatizmal hastalıklar, kireçlenmeler, kas hastalıkları, sedef, egzema, akne gibi cilt hastalıkları, damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kronik idrar yollan hastalıkları gibi hastalıkların yanı sıra, diyabet, gut ve göz hastalıklarının da destek tedavilerinin yapıldığı merkezde; ayrıca tıbbi masaj, infraruj, tıbbi sauna, manyetik alan, akupunktur, ozon ve kolon tedavileri gibi uygulamalar da yapılmaktadır.

NaturMed Doğal Tedavi ve Kaplıca Merkezi; sürekli termal sulu 20 odada 45 yatak kapasitesiyle hizmet veren, bu arada zayıflama ve güzellik üniteleri, açık ve kapalı termal havuzları, egzersiz banyosu, yüzme havuzu, yürüyüş ve diyet programlarına da sahip komple bir tesistir.

Kuşadası’ndan Aydın yönüne doğru yola çıkıldığında ilk karşılaşılan ilçe Söke ilçesidir. İlçe dahilinde yer alan kaplıcalar sırasıyla şunlardır:

Ilıkça Kaplıcası: Söke’nin Kemer köyündedir. Cilt hastalıklarına iyi gelen şifalı bir su kaynağıdır.

Sazlı Köyü Kükürtlü Kaynağı: İlçe yakınlarındaki Sazlı köyündedir. Suyunun bileşiminde bol miktarda kükürt bulunduğundan bu adla anılmaktadır. Solunum yolları, kalpdamar hastalıkları ve romatizmal hastalıklara iyi gelir.

Aydın’m Kuyucak ilçesi Çubukdağ bucağına bağlı Ortakçı köyündeki Ortakçı Kaplıcası da, ilin önemli şifa kaynaklarından biridir. Kaplıcaya, NazilliKuyucak yolundan ayrılan 4 kilometrelik bir yolla ulaşılır. İlçeye olan uzaklığı 22 kilometredir. ‘Çubukdağ Kaplıcası’ da denir.

Sodyum ve kalsiyum sülfath, bikarbonatlı sular grubuna dahildir. Üç kaynağı bulunan suyun Ortakçı Köyü Kaynağı; sodyum bikarbonatlı, sülfath, kalsiyumlu, Hamam Girişi Kaynağı; ek olarak radonlu, Hamam Çıkışı Kaynağı ise; sodyum

bikarbonatlısülfatlıdır.

Kaynak suyunun hamam girişinde temperatürü 52°C, radyoaktivitesi 47 eman, pH değeri 6.95, çıkış kaynağında temperatürü 74°C, pH değeri 7.2’dir. Köy suyunun radyoaktivitesi 12 eman, pH değeri ise 7.2’dir.

Banyo tedavisi; romatizma, nevralji, nevrit ve kadın hastalıkları için tavsiye edilir. Bu bölgenin her üç kaynağının suları totalmineralizasyonu düşük olup, oligometalik, bikarbonatlı, alkali ve toprak alkali, hipertermal maden suları grubuna girer. Hamam suyunda ayrıca dikkate değer miktarda radon bulunmaktadır. İçme kürleri tarzında kullanıldığında; özellikle karaciğer, safra kesesi ve metabolizma faaliyetleri üzerinde hafif bir etki meydana getirmeleri beklenir. Şişelenmeleri halinde, yapay yoldan karbondioksit ilave edilirse sofra suyu olarak da kullanılabilir. Mineralizasyonlarının düşük olması nedeniyle, suyun sülfat bileşimi böbrek fonksiyonları üzerinde sedatif bir etki yaratacaktır. Diürezi arttırmak için kullanılan bu sular, asit ortamda gelişen böbrek taşlarının önlenmesi ve vücudun metabolizma artıklarından temizlenmesi bakımından da değerlendirilebilir.

Kaplıcadaki tedavi tesisleri, birkaç genel havuz ile sıra banyolardan ibarettir. 50 civarında bağımsız evle, 20 odalı bir otel konaklama ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Toplam 150 civarında olan yatak sayısı yetmediği takdirde, köydeki evler pansiyon olarak kullanılmaktadır. Kaplıca alanına, yaz mevsiminde çadır da kurmak mümkündür.

Kabaağaç Kaplıcası: Kuyucak ilçesinin 30 kilometre doğusunda, Kabaağaç köyündedir. Bu bölgenin suları, aynı Ortakçı Kaplıcası’nın tıbbi ve teknik özelliklerini taşır. Endikasyonları da benzer özelliktedir.

Tekke Kaplıcası: Bölgedeki ikinci kaplıcadır. Kabaağaç köyünün 3 kilometre güneyindeki Tekke köyündedir.

Demirtaş Kaplıcası: Aynı bölgede bulunan bir diğer kaplıca da Demirtaş Kaplıcası’dır. Suyunun birçok hastalığa iyi gelmesi nedeniyle ziyaretçisi fazla olan bir kaplıcadır.

Ongun Termal Sağlık Tesisleri: Kuyucak ilçesinin 7 kilometre güneyinde, şifalı çamur, doğal buhar ve kükürtlü sıcak su banyolarıyla hizmet veren bir tesistir. Burada sunulan şifalı su; siyatik, romatizma, lumbago, kireçlenme, sinir ve felç halleri başta olmak üzere, cilt hastalıklarına, özellikle sedef hastalığına yararı olmaktadır. Ongun Termal Sağlık Tesisleri, son zamanlarda yapılan ve modern anlamda şifa dağıtan bir tesis hüviyetinde olması bakımından önem taşımaktadır.

Aydın-Çine yolu üzerinde bulunan Madran Dağı, sadece şifalı sularıyla değil, aynı zamanda ünlü bir mesire yeri olması bakımından da dikkati çeken bir yerdir. Bozdoğan ilçe hudutları içinde yer alan bu alanda, piknik için kurulmuş ocak ve masalarla geniş bir otopark mevcuttur. Yörede kaynayan doğal sular, şişelenmek suretiyle yurt çapında pazarlanmakta ve üstün niteliklerinden herkesin yararlanması sağlanmaktadır.

Madran Doğal Kaynak Suyu: Aydın ilinin Bozdoğan ilçesi çevresinin ormanlık olması, 1618 metre yüksekliğindeki Madran Dağı’nda ve çevresinde yerleşim bölgesinin olmaması, var olan yaşam alanlarının da çok az nüfusa sahip bulunması vs. gibi nedenler mevcut su kaynaklarının bozulmadan günümüze kadar tertemiz kalmasını sağlamıştır.

Bizzat Bozdoğan Belediyesi tarafından üretilen Madran Doğal Kaynak Suyu, dünyanın en gelişmiş ozonlama sistemiyle dezenfekte edilmekte ve aynı zamanda tesislerde kurulu bulunan kapsamlı bir laboratuvarda günlük olarak kimya mühendisleri tarafından kontrolden geçirilmektedir. 1973 yılından bu yana üretilen bu menba suyu; son derece saf, düşük mineralli, yumuşak, içimi kolay bir kaynak suyudur. Sertlik derecesi 7.4 pH olan suyun toplam sertliği 1.5 (Fr°)’dir.

Pınar Madran Doğal Kaynak Suyu: Madran Dağı’ndaki su kaynaklarından dolumu yapılan ikinci su ‘Pınar Su’dur. Pınar Madran; dengeli mineral yapısı olan, düşük sodyumlu, içimi kolay bir doğal kaynak suyudur. 2000 yılında alman izinle üretime başlanan suyun sertlik derecesi 6.9, toplam sertliği ise 1.65 (Fr°)’dir.

Aydın ilindeki şifalı su kaynakları, konaklama olanakları, ulaşım güzergâhları ve diğer konularda bilgi almak isteyenler Aydın Turizm Danışma Bürosu’ndan her türlü yardımı göreceklerdir.

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler