AMASYA İLİ ŞİFALI SULARI VE KAPLICALARI

AMASYA
Birçok hastalığını tedavi arzusunun yanı sıra, iyi bir dinlenme ve zindelik kazanma gayesiyle doğal sıcak su kaynaklarına yönelen kişiler, sağlık turizmine olan ilginin olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmakta ve insanların hastalıkları doğal yöntemlerle iyileştirme eğilimi edinmelerine neden olmaktadır. Amasya ilimiz de, sahip bulunduğu sıcak su kaynaklarıyla, hem tarihi ve doğal güzelliklerin birlikte sergilendiği, hem de en onulmaz hastalıklara şifa arandığı seçkin illerimizden biridir.
Amasya’daki kaplıcalar genellikle il merkezine yakın yörelerde bulunmaktadır. Bir diğer kısmı ise, Göynücek ve Hamamözü ilçelerine dağılmış durumdadır. Merkezde yer alan kaplıcalarla doğal kaynak sularının başlıcaları şunlardır: Gözlek Kaplıcası: Amasya’ya 22 kilometre uzaklıkta, güneye doğru uzanan Göynücek yolu üzerinde, Gözlek beldesindedir. ‘Gözlek Hamamı’ ya da ‘Gözhöyük Kaplıcası’ diye de anılır. Burası, Çekerek İrmağı kenarında bataklık bir bölgedir. Bol miktarda kükürt içeren kaplıca suyu, romatizma ve deri hastalıklarına iyi gelmektedir. İlin en önemli yer altı zenginliklerinden biridir.

Hamam Kaplıcası: Amasya’nın 25 kilometre güneyinde, Misak ve Civi köyleri arasında, aynı özellikleri taşıyan bir diğer kaplıcadır.

Çırçır Kaynak Suyu: ‘Karakaya’ diye adlandırılan bir bölgededir. Buradan kaynayan su, lezzetli ve içimi güzel bir sudur.

Göynücek ilçe sınırları içinde bulunan kaplıcalardan biri ve en önemlisi Terziköy Kaplıcası’dır. AmasyaGediksaray yolu yakınlarında yer alan ve modern tesisleriyle iç turizme büyük katkılarda bulunan bir kaplıcadır. Terziler köyünde bulunması nedeniyle ‘Terziler Kaplıcası’ da denir.

Kaplıcanın tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber, yanı başında inşa edilen otelin temel kazısı sırasında Roma dönemine ait su borularıyla M.S. 4’üncü yüzyıldan kalma bakır sikkeler bulunmuştur. Bu iki önemli bulgudan hareketle kaplıcanın civarı tetkik edildiğinde, bu alanda geniş çapta Roma dönemi konuşlanmasından söz etmek mümkündür. Suyunun içerik itibariyle içimi kolay sulardan olması, eski devirlerde de içme suyu olarak kulllanıldığı kanısını uyandırmaktadır. Esas kaynağın bulunduğu yerde Osmanlılardan kalma 4×4 metre ebadında bir havuz ve basit soyunma odalarını ihtiva eden ahşap bir bina vardır. Eski kaplıca kısmının havuzu, daha fazla kişinin rahatlıkla istirahat edebileceği şekilde genişletilerek yeniden inşa edilmiştir.

Terziköy Kaplıcası, stablen tasnife göre; sodyum bikarbonatlı ve kalsiyumlu sular grubuna dahildir. 37°C sıcaklıkta, litresinde 0.7009 gram mineralizasyon içeren, pH değeri 6.67 ve radyoaktivitesi 4.5 eman olan hipotonik ve izotermal bir sudur.

Debisi 1213 Lt/sn. olan kaplıca suyu; sempatik sistemi frenleyici, parasempatik sistemi uyarıcı, enzimlerin tesirini arttırıcı, humoral ve hormonal sisteme etki edici özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin halk dilindeki anlamı; erkeklik kudretini arttırdığı şeklindedir ve bu nedenle de müşterisi boldur. Mide asiditesini azaltır, safra akımını çoğaltır. İdrar söktürücüdür. İçme kürlerinin uygulanması, kolesterin ve yağ asitlerinin seviyesinin düşürülmesini sağlar. Ayrıca diyabet hastalarında pankreas üzerinde baskı yaparak kan şekerini düşürür. Çok geniş endikasyon alanı içinde, romatizmal felçler, midebağırsak hastalıkları, böbrek ve idrar yolları, eklem kireçlenmeleri, kırıkçıkık sekelleri ve beslenme bozuklukları üzerinde etkilidir.

Terziköy Kaplıcası ile Hamamözü ilçe sınırları içinde yer alan Arkıtbey Kaplıcası’nın suları, aynı kimyasal yapıyı içerdiklerinden ve aynı medikal endikasyonlara sahip olduklarından, tıbbi değerlendirilmeleri de aynı olacaktır. Bu sular;

total mineralizasyonu yarım gram civarında değişen oligometalik, hipertermal sulardır. Romatizmal sendromlarm iltihaplı olmayan devrelerinde, midebağırsak hastalıklarının lezyonel ve enflamatuvar vakalar dışında kalan spastik ağrılı hallerinde, keza jinekolojik ağrılı spastik enflamatuvar vakalarda ve hipertansiyonda sedatif etkisiyle değerlendirilebilir. Suların 3738°C olması, soğutmaya gerek kalmadan kullanılmasını sağlar.

Konaklama için Terziköy Kaplıca Otelimden yararlanılabilir. 36 odada 76 yatakla hizmet veren otelde, ayrıca 26 adet özel banyo odası da vardır. İki genel tedavi havuzu bulunan ve her türlü sosyal imkânlar sunan otelin yakınlarında daha küçük çapta konaklama tesisleri yer alır. Kaplıca alanının tamamı ağaçlandırılmış olup, ek olarak bölgede 14×7 metre ebadında ve derinliği 1.201.70 metre arasında değişen bir yüzme havuzu da bulunmaktadır.

Göynücek ilçesinde bulunan bir diğer kaplıca da, llısu Kaplıcası’dır. Tıbbi ve teknik özelikleri Terziköy Kaplıcası’yla benzerlik gösterse de, yerel yönetimlerin yatırım yapmaması nedeniyle ikinci planda kalmıştır. Sadece bölge halkına hizmet vermektedir.

Amasya’nın Hamamözü ilçesinde de, kaplıca turizmi bakımından yoğun bir hareketlilik yaşanmaktadır. Bölgede bulunan kaplıcalar sırasıyla şunlardır:

Armut Kaplıcası: GümüşhacıköyHamamözü yolu üzerindedir. Romatizma ve cilt hastalıklarına iyi gelen ünlü bir kaplıcadır.

Arkıtbey Kaplıcası: Gümüşhacıköy’ün 21 kilometre güneybatısında, ancak Hamamözü ilçe sınırları içindedir. Kaplıca alanının denizden yüksekliği 640 metredir. ‘Hamamözü Kaplıcası’ diye de anılmaktadır. Bazı yazarlara göre; Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından işletilmiştir. Osmanlı döneminde, kaplıcayı işletmeye açan Arkıt Bey’in adını aldığı bilinmektedir.

Yeraltı zenginliği bakımından önemli sayılan kaplıcanın suyu, sodyum bikarbonatlı ve kalsiyum klorürlü sular grubuna dahildir. Kaplıcada üç kaynak bulunmakta olup, ortalama sıcaklıkları 3840°C, radyoaktiviteleri 6 eman, pH değerleri ise 7.4’dür.

Banyo tedavisinin; iltihaplı olmayan devrelerde romatizmal hastalıklara, nevralji, nevrit ve kadın hastalıklarına, deri hastalıklarına iyi geldiği tespit edilmiştir. İçme tedavisinin ise; mide ve bağırsak hastalıklarının lezyonel ve enflamatuvar vakalarında, spastik ağrılarda etkili olduğu görülmüştür.

Turistik yönden büyük değer taşıyan kaplıcada; erkek ve kadınlara mahsus tedavi havuzları, yeterli sayıda otel ve motel ile pek çok pansiyon bulunmaktadır. Aynı zamanda mesirelik olan bu sahada her türlü sosyal tesisi bulmak mümkündür.

Amasya kaplıcaları ve konaklama tesisleriyle ilgili bilgiler Amasya Turizm Danışma Bürosu’ndan alınabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler